Hướng đến "nông thôn thông minh"

19:21, 24/09/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 hướng đến mục tiêu “nông thôn thông minh”, nhằm thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị.
 
 
Theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 phải có ít nhất một mô hình "nông thôn thông minh" do UBND cấp tỉnh quy định. Như vậy, so với 10 năm trước thì mục tiêu của chương trình NTM giai đoạn 2021- 2025 đã dịch chuyển từ hoàn thiện hạ tầng và cải thiện thu nhập người dân nông thôn sang NTM thông minh. 
 
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp căn cơ của nông thôn mới thông minh, nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập cho người dân.                  Ảnh: PV
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp căn cơ của nông thôn mới thông minh, nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập cho người dân. Ảnh: PV
Xây dựng NTM thông minh là xây dựng làng thông minh - những cộng đồng xóm, thôn sử dụng các giải pháp trên nền tảng công nghệ số theo hướng tích hợp và đổi mới sáng tạo, tận dụng các thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương để nâng cấp điều kiện sống của người dân. Mô hình làng thông minh chính là đích đến của khu vực nông thôn thông minh. Rào cản lớn nhất hiện nay là điều kiện cơ sở vật chất, năng lực tiếp cận công nghệ, kỹ thuật số của người dân ở nông thôn còn hạn chế. Do đó, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM trung ương đã triển khai thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025” tại khu vực nông thôn trong cả nước. 
 
Thực hiện đề án này, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3910/UBND-KTN ngày 5/8/2022 về việc thí điểm triển khai mô hình "Làng thông minh" hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh. Sở NN&PTNT đang lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương về dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số ngành NN&PTNT giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương, chuyển đổi số trong xây dựng NTM là giải pháp căn cơ trong chặng đường thực hiện từ thôn, xóm thông minh đến NTM thông minh. Vì vậy, cần phải có quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận trong toàn dân. Người dân phải mạnh dạn đổi mới và thích nghi để bắt kịp xu hướng, phát triển mô hình đảm bảo tính toàn diện. Ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của người dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp về chuyển đổi số trong xây dựng NTM... Qua đó, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tăng giá trị nông sản gắn với mở rộng giao dịch trên hệ thống mạng điện tử toàn cầu.
 
THANH PHONG
 
 
 
.
.