Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế

08:27, 27/06/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù bị tác động bởi dịch Covid-19, nhưng kinh tế huyện Trà Bồng trong 6 tháng đầu năm 2022 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.
 
 
Năm 2022 là năm thứ 2 huyện Trà Bồng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 -  2025. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề tăng trưởng bền vững cho 5 năm. 
 
Với tinh thần đó, ngay từ cuối năm 2021, huyện Trà Bồng đã đánh giá diễn biến của dịch bệnh, quá trình phục hồi kinh tế trong nước, của tỉnh, huyện Trà Bồng đã nhanh chóng ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xây dựng chỉ tiêu cho năm 2022 phù hợp với thực tiễn. “Trong xây dựng kịch bản, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo, Trà Bồng chú trọng khai thác lợi thế, tiềm năng của huyện để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, huyện Trà Bồng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ”, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hoàng Anh Ngọc cho biết.
 
Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” sẽ tạo điều kiện cho các sản phẩm truyền thống của huyện Trà Bồng phát triển.
Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” sẽ tạo điều kiện cho các sản phẩm truyền thống của huyện Trà Bồng phát triển.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Huyện ủy, HĐND, sự quản lý, điều hành của UBND huyện, cùng sự đồng thuận của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, kinh tế của Trà Bồng phục hồi, tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.065 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 52% so với kế hoạch năm.
 
Điều đáng ghi nhận là, sản xuất công nghiệp - xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Trà Bồng tiếp tục xuất hiện những điểm sáng. Giá trị sản xuất ước đạt 605 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ từng bước thích ứng với các biện pháp phòng, chống dịch và 6 tháng đầu năm ước thực hiện 245 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản, giá trị sản xuất đạt 365 tỷ đồng. Với rất nhiều nỗ lực của các ngành, địa phương, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 25,5 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Trà Bồng đạt nhiều kết quả. Đến nay, số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 11,33 tiêu chí/xã. Trà Bồng tiếp tục giữ chuẩn 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu...
 
Bên cạnh đó, huyện Trà Bồng cũng triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Huyện khuyến khích, vận động, hướng dẫn các chủ thể xây dựng 11 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh năm 2020 tham gia đánh giá, phân hạng lại sau 36 tháng được công nhận theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ 15 sản phẩm đã được hội đồng đánh giá cấp huyện phân loại năm 2021 gửi về tỉnh để công nhận; chọn, đăng ký 10 sản phẩm tham gia phân hạng đánh giá sản phẩm Chương trình OCOP năm 2022.
 
Theo ông Hoàng Anh Ngọc, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2022, huyện Trà Bồng xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, song song với chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư vào huyện và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
.
.