Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích mì nhiễm bệnh

09:39, 04/05/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền khi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất mì và bệnh vi rút khảm lá mì niên vụ 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Sơn Hà.
 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền (thứ hai từ phải sang) kiểm tra giống mì HN3 được trồng khảo nghiệm tại xã Sơn Cao (Sơn Hà).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền (thứ hai từ phải sang) kiểm tra giống mì HN3 được trồng khảo nghiệm tại xã Sơn Cao (Sơn Hà).
Đến thời điểm này, toàn huyện Sơn Hà có 5.100/5.600ha mì nhiễm bệnh vi rút khảm lá. Các giống mì được trồng và nhiễm bệnh chủ yếu là KM94, KM94 đột biến, KM140... UBND huyện Sơn Hà kiến nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí mua hom giống mì, giúp người dân tiếp tục sản xuất trên diện tích 4.200ha.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu huyện Sơn Hà tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêu hủy cây mì nhiễm bệnh và tích cực thực hiện các biện pháp xử lý đất. Sở NN&PTNT phối hợp với chính quyền các địa phương tính toán cơ cấu mùa vụ, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cơ sở lựa chọn các loại cây trồng cạn phù hợp. 
 
Đối với mô hình khảo nghiệm giống mì HN3, Sở NN&PTNT tiếp tục theo dõi sát tình hình sinh trưởng, phát triển, khả năng kháng bệnh vi rút khảm lá mì cũng như năng suất, hàm lượng tinh bột. Trên cơ sở đó, tiếp tục mở rộng mô hình khảo nghiệm giống mì HN3 tại nhiều địa phương trong tỉnh, để vừa đánh giá phổ thích ứng và khả năng kháng bệnh vi rút khảm lá của giống, vừa chủ động tính toán phương án sản xuất hom giống mì đảm bảo chất lượng ngay tại địa phương.
 
Tin, ảnh: THANH PHONG
 
 
.
.