Xuống giống vụ hè thu từ ngày 15 - 31.5

10:48, 12/05/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn) - Sở NN&PTNT vừa có hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống và các giải pháp kỹ thuật sản xuất lúa vụ hè thu 2021. 

TIN LIÊN QUAN

Đối với các địa phương sử dụng nước tưới từ các hồ chứa và từ hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham - kênh chính Bắc, lịch gieo sạ lúa bắt đầu từ ngày 15/5.

Đối với các địa phương sử dụng nước tưới từ hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham - kênh chính Nam, lịch gieo sạ lúa bắt đầu từ ngày 20 đến 31.5; để lúa trổ từ ngày 15 đến 31.7.2021, thu hoạch trước 31/8/2021.

Đối với những giống lúa có thời gian sinh trưởng (TGST) từ 95 đến dưới 100 ngày, sạ từ ngày 15/5. Giống lúa có TGST  dưới 95 ngày, sạ từ ngày 20 đến 31.5.

Về cơ cấu giống lúa, giống chủ lực gồm: Thiên Hương 6 (QNg6), ĐH 815-6, QNg128, DT45, Bắc Thịnh, Hà Phát 3, MT10. Giống bổ sung: QNg13, VNR20, ĐB6, Đài thơm 8, KĐđb, BC15, TBR1, ĐH12, HĐ34, Sơn Lâm 1.

Nông dân xuống giống vụ hè thu từ ngày 15-31/5.
Nông dân xuống giống vụ hè thu từ ngày 15-31.5

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu giống phù hợp cho từng vùng và điều kiện canh tác của địa phương quản lý. 

Ngoài ra, có thể lựa chọn và sử dụng những giống lúa đã công nhận chính thức được phép sản xuất, kinh doanh hoặc đã được cấp quyết định lưu hành giống tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng tại những nơi có khả năng thiếu nước, để tăng hiệu quả sản xuất.

Vùng có tưới khi chuyển đổi sang trồng cây màu, tập trung đầu tư thâm canh những cây trồng có hiệu quả cao, như: ngô lai (CP3Q, CP333, CP111. CP555, LVN16, LVN17, TP8208, PAC339, Bioseed 9898,…), lạc (L14, L23, L26, Sẽ Gia Lai, Lì chọn lọc, LDH 01, LDH 02, LDH 04, TB25,…), rau đậu các loại,… 

Trên vùng đất lúa chuyển đổi, cần quy hoạch bố trí gieo trồng tập trung cùng nhóm cây trồng để dễ điều tiết nguồn nước, tránh tình trạng “da beo” đan xen lúa - màu. Ngoài ra, phải khuyến cáo lựa chọn cây trồng chuyển đổi phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác của từng vùng và phải có thị trường tiêu thụ ổn định.

A.KIỀU

.
.