Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Yêu cầu cao, cần quyết tâm lớn

21:15, 04/02/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Việc giữ vững và nâng cao chất lượng một số tiêu chí nông thôn mới (NTM) đang là thách thức lớn đối với các địa phương đăng ký xây dựng và đạt xã NTM nâng cao trong năm 2021, nhất là các tiêu chí “mềm” nhưng lại rất khó giữ, như: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, an ninh quốc phòng...
Khi thực hiện Chương trình NTM cho thấy, không phải địa phương nào cũng tìm được hướng phát triển phù hợp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân và giữ vững một số tiêu chí như thu nhập, hộ nghèo... nhất là với các xã có tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm hơn 50%. Bởi bên cạnh nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, thì ở nhiều địa phương, việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung còn rất ít. 
 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những yếu tố tác động đến chất lượng và hiệu quả của xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những yếu tố tác động đến chất lượng và hiệu quả của xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Tại xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành), địa phương đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, vừa tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất; vừa đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề, tư vấn việc làm để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phấn đấu đến hết năm 2021, thu nhập của người dân tăng từ 40 lên 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%... “Địa phương tập trung phát triển vùng chuối ngự theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”. Đổi mới cách thức hỗ trợ người nghèo từ trực tiếp sang đào tạo, hỗ trợ vốn và phương thức sản xuất để người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình”, Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông Trịnh Bê cho biết.
 
Hiện nay, việc xây dựng NTM nâng cao ở các địa phương gặp rất nhiều khó khăn, nhất là mức độ thực hiện và tỷ lệ hoàn thành các tiêu chí ở các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cao hơn xã NTM. Cụ thể: Thu nhập bình quân phải cao hơn 1,2 lần (đạt trên 43 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, mô hình sản xuất phải đạt hiệu quả và có liên kết tiêu thụ sản phẩm... “Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn và triển khai thực hiện có hiệu quả hướng phát triển sản xuất, các địa phương còn phải tiến hành rà soát điều chỉnh và sửa đổi quy hoạch, đảm bảo phù hợp với yêu cầu xây dựng xã NTM nâng cao”, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Nguyễn Phúc Long cho biết. Đơn cử như tiêu chí giao thông nông thôn, giai đoạn 2011 - 2015, đường nông thôn ở nhiều xã chỉ cần rộng 3 - 3,5m là đạt tiêu chí NTM, nhưng lại không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay, nên phải đầu tư mở rộng.
 
Không chỉ tiếp tục thực hiện đầu tư hạ tầng, các xã đăng ký đạt NTM nâng cao năm 2021 còn phải giữ vững các tiêu chí “mềm”, nhất là môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức sản xuất, thu nhập... Vì vậy, bên cạnh quyết tâm chính trị, chính quyền các địa phương cũng cần tập trung tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia đóng góp vào công tác giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự... góp phần xây dựng thành công chương trình NTM nâng cao.
 
Bài, ảnh: THANH PHONG
 
 
 
.
.