Nghĩa Hành: Tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng

22:10, 06/02/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau nhiều năm nỗ lực đầu tư phát triển, bộ mặt của huyện Nghĩa Hành đã có sự đổi thay vượt bậc và được công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh. Hiện nay, Nghĩa Hành đang tiếp tục tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, Nghĩa Hành đạt huyện NTM nâng cao.
Diện mạo mới
 
Về Nghĩa Hành hôm nay, đi trên con đường lớn dẫn về trung tâm huyện và tỏa theo các hướng về tận các xã, ai cũng nhận ra sự thay đổi vượt bậc về kết cấu hạ tầng của huyện trung du Nghĩa Hành. 
Trung tâm huyện lỵ Nghĩa Hành.            ẢNH: BÙI THANH TRUNG
Trung tâm huyện lỵ Nghĩa Hành. ẢNH: BÙI THANH TRUNG
Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm cho biết: Thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, huyện Nghĩa Hành đã tập trung đầu tư xây dựng thị trấn Chợ Chùa trở thành đô thị loại V, để xứng tầm là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện. Qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, thị trấn Chợ Chùa đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Những khu phố mới, khu dân cư mới hiện đại, khang trang được hình thành, phạm vi xây dựng đô thị ngày càng mở rộng, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên. Đến nay, thị trấn Chợ Chùa đã hội đủ tiêu chuẩn để công nhận đạt chuẩn đô thị loại V.
 
“Việc công nhận thị trấn Chợ Chùa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V đánh dấu một bước phát triển quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của huyện Nghĩa Hành, góp phần nâng cao vị thế, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa của địa phương”, ông Đinh Xuân Sâm khẳng định.
 
Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng, trong 5 năm trở lại đây, huyện Nghĩa Hành đã đạt được những thành tựu nổi bật trong hành trình phát triển KT - XH. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, tăng bình quân hằng năm đạt 13,52%; quy mô nền không ngừng được nâng lên; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,58 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân hằng năm 4,05%. Huyện tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, giá trị sản xuất bình quân nông nghiệp từ 56,64 triệu đồng/ha năm 2015 lên 81,6 triệu đồng/ha năm 2020.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Nghĩa Hành xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực"; "Xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị"; "Phát triển ngành chăn nuôi và vùng chuyên canh trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa". Đồng thời, xác định 2 nhiệm vụ đột phá là "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ", "Huy động mọi nguồn lực để xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị". Đến năm 2025, có 5 xã NTM nâng cao, 34/68 khu dân cư NTM kiểu mẫu và đến năm 2030, Nghĩa Hành đạt huyện NTM nâng cao.
Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Nghĩa Hành đạt huyện NTM nâng cao. Xây dựng NTM, phát triển đô thị là một trong những nội dung của nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm đến.
 
Theo ông Đinh Xuân Sâm, trong 5 năm đến, bên cạnh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; hoàn thiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Cụm CN Đồng Dinh (giai đoạn 2), quy mô 19,2ha và Cụm CN Hành Đức - Hành Minh, quy mô 23,7ha, Nghĩa Hành sẽ tập trung phát triển đô thị và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Rà soát thực hiện hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu của đô thị loại V thị trấn Chợ Chùa. Tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng đến xây dựng thị trấn Chợ Chùa đạt đô thị loại IV vào năm 2040. 
 
Ngoài ra, mời gọi và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia phát triển các hình thức kinh doanh hiện đại như: Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi; tăng cường đổi mới quản lý và phát triển chợ, bảo đảm lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của dân cư. Ngoài ra, sẽ đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, kêu gọi đầu tư dưới hình thức hợp tác công tư trong phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng KT - XH, đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị. Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư ở nông thôn, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào khu vực nông thôn để tạo nguồn lực cho xây dựng NTM, xây dựng đô thị.
 
PHẠM DANH
 
 
 
 
 
.
.