Bỏ phiếu đề nghị công nhận 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới

19:53, 01/02/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 1.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xem xét đánh giá, bỏ phiếu đề nghị công nhận 16 xã đã chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Năm 2020, Quảng Ngãi phấn đấu xây dựng 19 xã về đích nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, có 16 xã hoàn thành các thủ tục để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của các sở, ngành và Văn phòng điều phối Nông thôn mới, 16 xã đạt 19 tiêu chí, gồm: Bình Chương, Bình Hòa, Bình Thạnh (Bình Sơn); Tịnh Bình, Tịnh Hiệp, Tịnh Thọ (Sơn Tịnh); Tịnh Thiện, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi); Đức Lân, Đức Phong (Mộ Đức).
 
Thêm 16 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.
Thêm 16 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

 

Các xã Phổ Châu, Phổ Phong (thị xã Đức Phổ); Trà Phú (Trà Bồng); Sơn Hạ (Sơn Hà) và xã Thanh An (Minh Long) đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Hầu hết các xã đều không để nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.    

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh, thảo luận của các sở, ngành liên quan đến một số xã còn vướng mắc, thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã bỏ phiếu đề nghị công nhận 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp, hoàn tất hồ sơ sớm trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận các xã trên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

A.KIỀU
 

 

.