Giải quyết dứt điểm mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa

22:28, 15/08/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ động làm việc cụ thể với UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành để giải quyết theo thẩm quyền đối với các nội dung tồn tại, vướng mắc về tình hình thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa.
 
UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa chủ động xử lý các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.
 
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến nay công tác bồi thường, GPMB  dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa được 8,40/8,90km, đạt 94% khối lượng; công tác thi công được hơn 51,1/71,5 tỷ đồng, đạt 70 giá trị hợp đồng.
 
PV
.