Cập nhật lúc: 21:52, 27/09/2018 [GMT+7]
.

Hỗ trợ doanh nghiệp lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi làm chủ dự án, được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

 

 

Danh mục các dự án trên được hỗ trợ lãi suất vay vốn với thời gian là 60 tháng tính từ ngày thực hiện hỗ trợ, mức hỗ trợ 50% theo mức lãi suất do ngân hàng Nhà nước công bố.

Theo đó, dự án do Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư được hỗ trợ với tổng số tiền là 473.350.203 đồng/60 tháng; dự án do Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi làm chủ đầu tư được hỗ trợ với tổng số tiền là 335.040.000 đồng/60 tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải định kỳ hàng năm lập dự toán kinh phí hỗ trợ và phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ và tổng hợp kinh phí hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt báo cáo UBND tỉnh.  

Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích; lập, lưu trữ hồ sơ hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Khi nhận được thông báo của tổ chức tín dụng có sự thay đổi làm phát sinh tăng hoặc giảm tiền lãi vay của phần dư nợ vay trong hạn phải khẩn trương lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh hỗ trợ gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính để xem xét, giải quyết.

 

PV

 

                                                          

.