Quảng Ngãi: Từ ngày 1/7 còn khoảng 2.600 người nộp thuế thu nhập cá nhân

Thứ Tư, 16:24, 03/07/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Năm 2012  tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 7.500 người đóng thuế thu nhập cá nhân. Khi áp dụng quy định mới thì 4.900 người không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, 2.600 người đóng thuế ở bậc 2 sẽ được chuyển nộp thuế ở xuống bậc 1.

TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Quang Trung - Trưởng phòng Thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế cho biết: Luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được Quốc hội sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng tăng lên 9 triệu đồng/tháng và cho một người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng tăng lên 3,6 triệu đồng. Với mức giảm trừ này, một cá nhân không có người phụ thuộc, với mức thu nhập 9 triệu đồng/tháng, trước đây nộp thuế 250.000 đồng/tháng thì nay sẽ không phải nộp.
 

fgfdf
 

 

Theo số liệu quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2012 từ những người có thu nhập từ tiền lương, tiền công tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 7.500 người đóng thuế.

Trong đó, số người nộp thuế bậc 1 là 4.900 người, bậc 2 trở lên là 2.600 người, với số thuế đã nộp hơn 60 tỷ đồng. Khi được áp dụng quy định mới thì 4.900 người không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, 2.600 người đóng thuế ở bậc 2 sẽ được chuyển nộp thuế ở xuống bậc 1.

Cũng từ ngày 1/7, ngành thuế sẽ cấp mã số thuế tự động cho người phụ thuộc dựa trên thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế để tránh sự trùng lặp khi đăng ký người phụ thuộc.
                         

 

    Khoa Thành 

.
.