Đề xuất 6 bậc thang giá điện sinh hoạt từ 1-7

Chủ Nhật, 09:57, 09/06/2013 [GMT+7]
.

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để xin ý kiến đóng góp của nhân dân. Bộ Công Thương dự kiến sẽ thực hiện biểu giá bán lẻ điện mới từ ngày 1-7-2013. Biểu giá quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện bao gồm sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp và sinh hoạt.


Bộ Công Thương đề xuất giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 6 bậc thang và giá được tăng dần theo thứ tự bậc thang. Cụ thể, từ 0 đến 50kWh có mức giá không lớn hơn 80% mức giá bán lẻ điện bình quân và từ 0 đến 100kWh có mức giá không lớn hơn mức giá bán lẻ điện bình quân.

Nếu sử dụng hơn 100kWh đến 200kWh, mức điều chỉnh giá là 108% giá điện bình quân. Hiện nay, khoảng này được chia thành hai nấc, từ 101kWh đến 150kWh, mức giá bán bằng 106% giá điện bình quân, từ 151kWh đến 200kWh, mức điều chỉnh lên đến 134% giá điện bình quân.

Theo dự thảo, khi khách hàng sử dụng từ 201 đến 300kWh thì mức tính sẽ chỉ bằng 138% giá điện bình quân, giảm với so tỷ lệ 145% áp dụng như hiện nay và mức giá cho kWh thứ 301-400 sẽ là 154% giá điện bình quân, giảm nhẹ so với tỷ lệ 155% hiện nay. Từ kWh 401 trở lên, tỷ lệ điều chỉnh là 165% giá điện bình quân, tăng 6% so với tỷ lệ 159% hiện nay.

Bậc thang đầu tiên trong biểu giá điện sinh hoạt (từ 0 đến 50kWh) áp dụng cho các hộ thu nhập thấp. Hộ thu nhập thấp phải đăng ký mua điện theo hướng dẫn của bên bán điện. Tuy nhiên, nếu trong 3 tháng liên tiếp, tổng lượng điện sử dụng của hộ đã đăng ký vượt quá 150kWh thì tự động chuyển sang bậc thang thứ 2 và các bậc tiếp theo. Các hộ sử dụng điện sinh hoạt khác áp dụng biểu giá từ bậc thang thứ 2 và các bậc tiếp theo.

Các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt 30.000 đồng/hộ/tháng. Kinh phí này được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Bộ Công Thương cũng cho biết, sẽ áp dụng giá điện thống nhất toàn quốc cho các nhóm khách hàng sử dụng điện tại những khu vực nối lưới điện quốc gia và các khách hàng sử dụng điện tại nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia.Theo QĐND

.