CPI cả nước tháng 6 tăng 0,05%

Thứ Hai, 13:55, 24/06/2013 [GMT+7]
.

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2013. Theo đó, so với tháng 5/2013, CPI tháng 6 tăng 0,05%, còn so với tháng 6 năm 2012 tăng 6,69%.
 

Trong các nhóm hàng hóa tính CPI tiêu biểu, giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 6 giảm âm 0,08% so với tháng 5. Trong đó, nhóm lương thực âm 0,62%, thực phẩm âm 0,03%.

So với tháng 5, trong tháng 6 này, giá nhóm hàng may mặc, mũ nón, giầy dép tăng cao nhất đạt 0,42%; tiếp đến là nhóm Văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,40%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,33%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,32%;

Nhà ở và vật liệu xây dựng cũng tăng nhưng chỉ tăng 0,02%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,09%; Giáo dục tăng 0,03%; Hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,15%.

Nếu tính chung 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2012, chỉ số giá hầu hết các nhóm hàng đều tăng, chỉ có nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,41%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2013, CPI cả nước tăng 6,73% so với cùng kỳ năm 2012.

Đóng góp vào mức tăng này, nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất tới 58,69% (riêng dịch vụ y tế tăng 83,46%). Giáo dục tăng cao thứ hai, tới 15,49%;

Các nhóm khác, gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,58%; Đồ uống và thuốc lá tăng 4,22%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 8,49%; Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 4,79%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 5,48%; Giao thông tăng 4,52%.../.

 


Theo Xuân Thân/VOV

.