Bình Sơn: 128 tàu cá được hỗ trợ trên 9 tỷ đồng

Thứ Tư, 08:16, 26/06/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- 128 tàu cá ở huyện Bình Sơn hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ sẽ được hỗ trợ kinh phí với số tiền 9 tỷ 146 triệu đồng nhiên liệu.

Đây là nguồn kinh phí Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh nhằm thực hiện chính sách khuyến khích khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi. (ảnh: M.Toàn)
Tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi. (ảnh: M.Toàn)


Trong 128 tàu cá này ở xã Bình Châu có 77 chiếc, xã Bình Chánh có 47 chiếc, xã Bình Đông có 2 chiếc, ở các xã Bình Phước, Bình Hải, mỗi xã có 1 chiếc. Có 5 tàu cá được hỗ trợ cao nhất với mức 180 triệu đồng/ chiếc đều ở xã Bình Châu, 4 tàu cá được hỗ trợ mức 135 triệu đồng/ chiếc và 15 tàu cá được hỗ trợ mức 120 triệu đồng/ chiếc. Số còn lại được hỗ trợ ở các mức từ 25 đến 90 triệu đồng/ chiếc. Cũng theo Quyết định 875; ở huyện còn có 23 tàu cá được hỗ trợ hơn 76,6 triệu đồng bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm thuyền viên…



Tuấn Kiệt
 

.