,
Cập nhật lúc 16:30, Wednesday, 27/03/2013

Tư vấn Nhật Bản báo cáo về Quy hoạch Khu bến Cảng Dung Quất II


(QNĐT)- Ngày 26/3, Liên danh tư vấn Nikken Sekkel Civil Engineering LTD (Nhật Bản) và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng – Đường thủy (Hà Nội) đã báo cáo UBND tỉnh về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu bến Cảng Dung Quất II.

TIN LIÊN QUAN


Vị trí Khu bến cảng Cảng Dung Quất II được quy hoạch xây dựng ở phía Nam của vịnh Mỹ Hàn, thuộc 2 xã Bình Phú và Bình Châu, huyện Bình Sơn, có diện tích khoảng 1.800 ha (trong đó phần điện tích trên bờ gần 480ha), được định hướng với tính chất là khu bến cảng chuyên dùng có bến tổng hợp, phục vụ công nghiệp và liên hợp lọc hóa dầu.

Đơn vị tư vấn trình bày quy hoạch
Đơn vị tư vấn trình bày quy hoạch


Khu bến cảng được bố trí nhiều bến khác nhau, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 100.000-300.000 DWT (đối với các bến chuyên dùng) và tàu từ 30.000-50.000 DWT (bến tổng hợp),…

Theo Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (nhóm 3), cảng Dung Quất II được quy hoạch là khu bến cảng tiềm năng, phát triển giai đoạn 2020, chủ yếu là các bến chuyên dùng cho tàu trọng tải lớn từ 100.000-300.000 DWT, trong đó có bến tổng hợp cho tàu trong tải từ 30.000-50.000 DWT.

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2025, có diện tích lên đến 45.332ha, trong đó các Dự án thuộc Khu công nghiệp Dung Quất II được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2015. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý lựa chọn Khu kinh tế Dung Quất là một trong 5 nhóm khu kinh tế ven biển của cả nước để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015.

Với những cơ sở trên, thời gian qua UBND tỉnh đã chủ động mời đơn vị tư vấn nước ngoài nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Khu bến cảng Dung Quất II để đảm bảo sự đồng bộ với tiến trình đầu tư các dự án tại Khu công nghiệp Dung Quất II. Hiện nay, khu công nghiệp này cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, có diện tích khoảng 2.819 ha, trọng tâm phát triển là các loại hình công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất, công nghiệp chế tạo, đóng tàu biển, luyện cán thép, nhiệt điện và công nghiệp phụ trợ, gắn liền với Khu bến Cảng biển nước sâu Dung Quất II.

                                                                                                     

Thái Dương
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201303/Tu-van-Nhat-Ban-bao-cao-ve-Quy-hoach-Khu-ben-Cang-dung-Quat-ii-2227306/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội với lãi suất 6%
Ngân hàng nhà nước dự kiến dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ 5 ngân hàng để cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở với lãi suất ổn định 6% trong 3 năm và thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 10 năm.
,
,
,