,
Cập nhật lúc 13:01, Thursday, 26/07/2012

Không được mang vàng miếng khi xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu


Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.


Cụ thể, trong dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh đang được xây dựng, Ngân hàng nhà nước dự kiến quy định: Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Nếu mang theo vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan và phải nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với việc mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới, dự thảo quy định rõ: Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng và vàng mỹ nghệ, mà chỉ được phép mang theo vàng trang sức đeo trên người và không phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư

Trong trường hợp định cư, dự thảo quy định cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam không được phép mang theo vàng miếng khi nhập cảnh. Trường hợp mang theo vàng nguyên liệu, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan và phải nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan và phải nộp thuế theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 01kg trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan và nộp thuế theo quy định pháp luật.

Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh

Cá nhân Việt Nam muốn xin cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh theo diện định cư phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 1  bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú.

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép cho cá nhân. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố phải có văn bản giải thích lý do.

 

Theo VGP

http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201207/Khong-duoc-mang-vang-mieng-khi-xuat-nhap-canh-bang-ho-chieu-2173993/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,