,
Cập nhật lúc 22:16, Friday, 27/07/2012

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm


Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 30 năm; được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên Công ty Bình Sơn có thu nhập chịu thuế từ Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Quyết định 952/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (công ty Bình Sơn).
 

Theo đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm xác định, phê duyệt và cấp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty Bình Sơn theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định, có tính đến việc mở rộng, nâng công suất thiết kế Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên 10 triệu tấn/năm và tạo điều kiện để Công ty Bình Sơn thực hiện cổ phần hóa.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sử dụng nguồn lãi dầu, khí chia cho nước chủ nhà được để lại hàng năm để cấp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty Bình Sơn.

Ngoài ra, Cng ty Bình Sơn được trích khấu hao tài sản cố định đối với thiết bị chính của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong thời gian tối đa 20 năm.

Thu điều tiết đối với sản phẩm lọc hóa dầu

Về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước, sẽ thu điều tiết đối với toàn bộ sản phẩm lọc dầu (xăng, dầu, LPG) và sản phẩm hóa dầu do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước.

Thời gian áp dụng thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu của Công ty Bình Sơn thực hiện từ năm tài chính 2012 đến hết năm 2018.

Số thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn được xác định bằng sản lượng các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ thực tế hàng quý nhân với giá tính thu điều tiết và nhân với tỷ lệ thu điều tiết.

Trong đó, giá tính thu điều tiết là giá bán thực tế các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có) tính vào giá bán sản phẩm.

Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu của các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại thời điểm tiêu thụ trừ mức giá trị ưu đãi tính trong giá bán đối với xăng, dầu là 7%; LPG là 5% và sản phẩm hóa dầu là 3%.

Trường hợp thuế nhập khẩu sản phẩm lọc hóa dầu do Nhà nước quy định thấp hơn mức giá trị ưu đãi tính trong giá bán (3% đối với sản phẩm hóa dầu, 5% đối với LPG và 7% đối với xăng dầu), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện việc bao tiêu sản phẩm cho Công ty Bình Sơn và đưa mức giá trị ưu đãi vào giá bao tiêu sản phẩm.

 

Theo VGP

http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201207/Cong-ty-Loc-hoa-dau-Binh-Son-duoc-mien-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-4-nam-2174366/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,