Chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
12:01 | 08/12/2022
(Baoquangngai.vn)- Sáng 8/12, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong năm 2022. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
.
.