Thiếu nguyên liệu: Doanh nghiệp chế biến thủy sản gặp khó
09:09 | 05/12/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh ta ước đạt trên 15,4 triệu USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, các doanh nghiệp (DN) chế biến xuất khẩu thủy sản của tỉnh hiện đang gặp nhiều khó khăn, do thiếu nguyên liệu...
.
.