Nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới
14:44 | 14/08/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai trên địa bàn huyện Mộ Đức đã và đang làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn của các địa phương. Bộ mặt nông thôn mới ngày càng khang trang, khởi sắc hơn. Phát huy kết quả đạt được, Mộ Đức đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2023.
.
.