Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Yếu tố quyết định sự phát triển

10:11, 19/10/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực thực hiện Kết luận số 17 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất, kinh doanh, giai đoạn 2016 - 2020.
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng
 
Theo đánh giá của Tỉnh ủy, chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị đã được nâng lên, ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển. Đó là kết quả từ sự triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ.  
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy (đầu tiên, bên phải) thị sát quy trình bảo quản hạt giống đậu nành tại Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam (VinaSoy), Công ty CP Đường Quảng Ngãi.  ẢNH: MINH ANH
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy (đầu tiên, bên phải) thị sát quy trình bảo quản hạt giống đậu nành tại Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam (VinaSoy), Công ty CP Đường Quảng Ngãi. ẢNH: MINH ANH
 
Trong 5 năm qua, tỉnh đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cử hơn 500 lượt cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị (chưa kể các lớp trung cấp chính trị tổ chức tại tỉnh); cử đi đào tạo 14 tiến sĩ, gần 200 thạc sĩ, hơn 700 cử nhân đại học, hơn 100 bác sĩ chuyên khoa I, II; cử hơn 80 lượt cán bộ đi bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn trong và ngoài nước, gần 200 lượt cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện và hơn 17.000 lượt công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Trên cơ sở khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về lý luận chính trị - hành chính và chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Đơn cử như Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, trước thực tế vẫn còn nhiều cán bộ ở các tổ chức đảng trực thuộc chưa qua đào tạo chính trị, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Khối đã phối hợp mở các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 695 cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Riêng tại TP.Quảng Ngãi, trong nhiệm kỳ qua đã cử 2.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức đào tạo chuyên môn, quản lý nhà nước; 120 lượt cán bộ bồi dưỡng lý luận chính trị.
 
Còn tại huyện Bình Sơn, trong nhiệm kỳ qua, phát triển nguồn nhân lực được xác định là nhiệm vụ đột phá. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhờ đó chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị ở huyện, xã, thị trấn được nâng lên. 
 
Đến nay, 100% trưởng, phó phòng và tương đương trên địa bàn huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các xã, thị trấn đã qua đào tạo về chuyên môn. Huyện cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng vượt chỉ tiêu đề ra, với 304 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 22 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị - hành chính; 11 đồng chí học thạc sĩ; 105 đồng chí học đại học. Có 100% cán bộ quản lý các trường học đã và đang hoàn thành chương trình quản lý giáo dục...
 
Ngoài ra, để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỉnh đã triển khai thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về làm việc tại tỉnh, trong đó có 111 bác sĩ, dược sĩ.
 
Qua thực hiện Kết luận 17 của Tỉnh ủy, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh từng bước được cải thiện. Các cơ sở đào tạo đã chủ động đổi mới chương trình, liên kết với doanh nghiệp, hợp tác quốc tế để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Trong nhiệm kỳ, đã giải quyết việc làm cho khoảng 200 nghìn lao động (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra); trong đó, có khoảng 9 nghìn người tham gia lao động ở nước ngoài. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lao động trong ngành công nghiệp, dịch vụ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước đạt 55% (đạt chỉ tiêu nghị quyết).
Đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ
 
Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh ta đã rà soát, bổ sung, ban hành mới một số quy định về cán bộ và công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào thực chất, khách quan hơn. Quy hoạch cán bộ được thực hiện theo hướng “động” và “mở”, chất lượng được nâng lên, khắc phục dần tình trạng khép kín. Đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng. Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện cơ bản kịp thời. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với một số cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ vị trí trên 8 năm... 
 
Công chức các sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho công dân ngày càng chuyên nghiệp.       ẢNH: Xuân Thiên
Công chức các sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho công dân ngày càng chuyên nghiệp. ẢNH: Xuân Thiên
 
Từ thực tiễn cho thấy, nhờ thực hiện “tròn khâu” trong công tác cán bộ, nhiều địa phương đã xây dựng được đội ngũ cán bộ mạnh về số lượng, vững về chất lượng, trong đó chú trọng tạo nguồn cán bộ cho những nhiệm kỳ sau, nhằm tránh tình trạng hẫng hụt cán bộ. Đặc biệt, nhiều địa phương đã thành công trong thực hiện đề án luân chuyển cán bộ từ huyện về cơ sở, từ địa phương này qua địa phương khác... Qua đó, giúp cán bộ cọ sát, rèn luyện, khẳng định năng lực và trưởng thành hơn. Nhiều địa phương đã có sự phát triển vượt bậc từ sau khi có sự luân chuyển cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế cũng được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa đạt như mong muốn, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị đóng vai trò quyết định đối với sự đổi mới và phát triển của tỉnh trong những năm đến. Do đó, tỉnh cần phải tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới...
 
MINH ANH
 
 
.
.