Bảo hiểm xã hội tỉnh: Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

06:58, 05/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, BHXH tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội.
Trên cơ sở hướng dẫn của BHXH Việt Nam về thực hiện Chỉ thị 11/CP-TTg, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp (DN) thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, để kịp thời hưởng các chính sách mới. 
Cán bộ BHXH tỉnh và khách hàng đều thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi giao dịch.
Cán bộ BHXH tỉnh và khách hàng đều thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi giao dịch.
Theo đó, ngành BHXH sẽ tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6.2020, ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của DN và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6.2020 mà dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu DN có đề nghị, thì kịp thời phối hợp với ngành liên quan, tỉnh và các địa phương gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12.2020.
 
Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nếu DN không có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, hằng tháng đôn đốc DN đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Đặc biệt, kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6.2020), kịp thời thông báo và đôn đốc DN đóng đầy đủ các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.
 
Bên cạnh quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan BHXH tỉnh. Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu Sinh cho biết: Nhờ triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, nên hoạt động của BHXH tỉnh trong những tháng đầu năm đạt những kết quả nhất định. Đến cuối tháng 2, Quảng Ngãi có gần 104 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 1,1 triệu người tham gia BHYT; 6.628 người tham gia BHXH tự nguyện; trên 92 nghìn người tham gia BHTN, với số thu hơn 485 tỷ đồng, đạt 16,29%  kế hoạch BHXH Việt Nam giao. BHXH tỉnh tiến hành cấp hơn 2.800 sổ, nâng tổng số người đã có sổ đến thời điểm hiện tại là trên 100 nghìn người; đạt gần 100% so với số lao động tham gia BHXH, BHTN.
 
Bài, ảnh: TRƯỜNG AN
 
 
.
.