Tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải

16:42, 12/11/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, Cục thuế tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội vận tải tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế để các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế; duy trì thường xuyên đường dây nóng, hộp thư điện tử để cập nhật kịp thời các thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và người nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và vướng mắc, khó khăn trong việc nộp thuế.
 
Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế trong lĩnh vực vận tải; kiểm tra, xử lý các trường hợp lợi dụng danh nghĩa của các doanh nghiệp, hợp tác xã để kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật thuế của các chủ phương tiện. Thông báo và tiếp nhận thông tin về quản lý phương tiện vận tải bằng ô tô từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân cung cấp theo địa chỉ hộp thư điện tử của Cục Thuế tỉnh (địa chỉ, email: pqlttncn.qng@gdt.gov.vn.)
 
Công khai các phương tiện vận tải vi phạm pháp luật hoặc tạm dừng hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho xe kinh doanh vận tải trên cổng thông tin điện tử của ngành và trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật,...
 
PV
.