Hội LHPN tỉnh triển khai đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp"

22:33, 08/04/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 8.4, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị nhằm triển khai kế hoạch “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2025”. Gần 200 cán bộ phụ nữ chuyên trách của 14 huyện, thành phố và 184 xã, phường trong toàn tỉnh đã tham gia hội nghị.
Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, trong giai đoạn 2018- 2025, Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh sẽ hỗ trợ cho các đối tượng phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh; các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ...
 
Đề án phân ra làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 2018- 2020 hỗ trợ cho 120 phụ nữ và giai đoạn 2021- 2025 tiếp tục hỗ trợ cho 200 phụ nữ.
 
pn
Trong giai đoạn 2018- 2025, dự kiến Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ cho 320 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.
 
Song song với việc hỗ trợ cho phụ nữ, hội sẽ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Hội LHPN các cấp để thành lập các mô hình kinh tế tập thể. Phối hợp với ngành liên quan nâng cao năng lực cho các cán bộ Hội chuyên trách các cấp, hội viên phụ nữ về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành, kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp...
 
Hiện thực hóa các hoạt động trên, hội sẽ tổ chức các hoạt động như “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”, hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi, hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, hỗ trợ tiếp cận nguồn tín dụng, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết.
 
Các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp và khởi sự doanh nghiệp đến cán bộ hội phụ nữ và triển khai lại cho các hội viên ở cơ sở; góp phần làm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh của phụ nữ.
 
Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân nữ có trình độ trong lương lai; có khả năng quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất. Khuyến khích, vận động hội viên phụ nữ cần tích cực tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã tại địa phương, thực hiện có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế tập thể của tỉnh... 
 
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện từ năm 2018- 2022 trên 6,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 4,5 tỷ đồng. Từ năm 2023 trở đi, nguồn kinh phí sẽ được xem xét và triển khai trong những năm tiếp theo.
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu
 
.
.