Bảo hiểm xã hội tỉnh: Vì mục tiêu an sinh xã hội

22:22, 10/02/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2018 khép lại, ghi dấu ấn thành công của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Ngãi trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch. Năm mới, khí thế mới, toàn ngành tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), thực hiện các nghị quyết của Trung ương và tỉnh để mở rộng đối tượng tham gia, hướng đến mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; đồng thời, giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng.

TIN LIÊN QUAN

Vượt khó về đích

Trong năm qua, ngành BHXH phát động phong trào thi đua với chủ đề “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Tập thể cán bộ, nhân viên BHXH đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện công tác thu, chi, phát triển đối tượng, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT... nhằm phục vụ người tham gia.

Đối với công tác thu và phát triển đối tượng, trên cơ sở chỉ tiêu mà BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phân bổ kịp thời cho BHXH các huyện, thành phố; đồng thời tích cực đôn đốc các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thu.

Ngành BHXH phối hợp với ngành Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân BHYT. Ảnh:  K.N
Ngành BHXH phối hợp với ngành Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân BHYT. Ảnh: K.N


Việc phát triển đối tượng tham gia được tiến hành bằng nhiều giải pháp như: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, mở rộng mạng lưới tuyên truyền tại cơ sở; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; phối hợp với Sở KH&ĐT, Cục Thuế tỉnh nắm danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng chưa tham gia BHXH; hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan thuế và BHXH; phối hợp tuyên truyền và thực hiện kịp thời việc hỗ trợ tiền đóng BHYT giai đoạn 2018 - 2020 cho các đối tượng...

Điều này đã tác động tích cực đến công tác phát triển đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm. Kết quả, số người tham gia BHXH bắt buộc là 97.148 người, tăng gần 11,3%; tham gia BHYT là 1.148.655 người, tăng 1,63%; tham gia BHXH tự nguyện 2.147 người, tăng trên 34,5%; tham gia BHTN 82.371 người, tăng gần 11% so với năm 2017.

Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 89,9% dân số, vượt 4,1% chỉ tiêu Chính phủ giao và vượt 1,7% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành. Trong năm 2018, BHXH đã xét duyệt và giải quyết gần 9.000 hồ sơ các loại cùng với hơn 36.000 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho hơn 2.340 nghìn lượt người. Tổng số tiền chi trả trong năm hơn 2.700  tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2017. Tuy số tiền chi trả lớn, nhưng công tác này luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chi trả an toàn, tận tay đối tượng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của ngành, nên ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ đúng theo chỉ đạo của Chỉnh phủ, BHXH Việt Nam và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhằm phục vụ tốt hơn đơn vị, cá nhân đến giao dịch với cơ quan BHXH. Đến nay,  đã có 3.500 đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng Internet (chiếm hơn 99%); có 100% cơ sở KCB BHYT thực hiện kết nối liên thông và chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu của cơ quan BHXH, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ KCB BHYT, tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và người có thẻ BHYT đến KCB.

BHXH tỉnh cũng thường xuyên rà soát các TTHC đã ban hành và hệ thống hoá văn bản của ngành, phát hiện những văn bản không còn phù hợp, chồng chéo, đề nghị sửa đổi, bổ sung. Tại đơn vị cũng đã thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các quy định về hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả công khai trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh; hướng dẫn tra cứu thông tin trên trang baohiemxahoi.gov.vn cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên nhắc nhở cán bộ, nhân viên đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 3677/CT-BHXH của BHXH Việt Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức ngành BHXH.

“Tình trạng nợ đọng BHXH với tỷ lệ tương đối cao so với bình quân chung cả nước là một trong những thách thức của ngành BHXH Quảng Ngãi trong thời gian đến. Năm 2019, ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan chỉ đạo công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm phục vụ tốt hơn đối tượng tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh TIÊU SINH


Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp

Năm 2018, ngành BHXH tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Hội thi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức. Ảnh:  KN
Hội thi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức. Ảnh: KN

Đặc biệt, BHXH tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 157-KH/TU triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về cải cách chính sách BHXH”; Văn bản số 3174 của Tỉnh ủy về chấn chỉnh tình trạng nợ đóng bảo hiểm bắt buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về hỗ trợ tiền đóng BHYT giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh, để thực hiện kịp thời cho đối tượng; chấn chỉnh tình trạng nợ đóng bảo hiểm bắt buộc của các doanh nghiệp; phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2018 cho các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh...

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chủ trì một số cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành để giải quyết một số nội dung liên quan đến BHXH, BHYT và tổ chức đối thoại với doanh nghiệp liên quan đến chính sách BHXH, BHYT...


 NGUYỄN KIM
 

.
.