Cập nhật lúc: 10:36, 26/10/2018 [GMT+7]
.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: Nhiều tồn tại cần khắc phục


(Báo Quảng Ngãi)- Công chức được phân công đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Trung tâm) nghỉ phép, đi học, nghỉ việc riêng nhiều ngày, nhưng các cơ quan, đơn vị liên quan cử người đến trực thay lại không có văn bản thông báo cho Trung tâm; cử người  không có trong danh sách dự phòng; xử lý hồ sơ giấy nhưng không cập nhật trên phần mềm... Đó là những vấn đề nảy sinh qua quá trình hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trong thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

Theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm, trong quá trình phối hợp thực hiện, nhiều đơn vị vẫn chưa khắc phục được những hạn chế, làm ảnh hưởng đến quy trình giải quyết hồ sơ cho công dân. Một số cơ quan chuyên ngành trả kết quả trễ, nhưng không có văn bản thông báo xin lỗi công dân và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định; kết quả giải quyết đã trả cho công dân, nhưng chậm cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử, dẫn đến hồ sơ bị xếp vào tình trạng giải quyết trễ hạn, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của tỉnh.

 

 Hệ thống theo dõi, giám sát xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
Hệ thống theo dõi, giám sát xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Có những trường hợp công chức của các sở được phân công đến làm việc tại Trung tâm nghỉ phép, đi học, nghỉ việc riêng nhiều ngày, nhưng cơ quan cử người đến trực thay lại không có văn bản thông báo gửi cho Trung tâm; cử người không có trong danh sách dự phòng, gây khó khăn cho công tác theo dõi, quản lý.
 

Quá trình phối hợp chuyển hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) liên thông về Văn phòng UBND tỉnh vẫn còn nhiều trường hợp chưa đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Cụ thể là, chưa đảm bảo thời gian tối thiểu 3 ngày làm việc để Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Còn tình trạng hồ sơ đã quá thời hạn trả kết quả giải quyết mới trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, làm ảnh hưởng đến tiến độ trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân. Khi chuyển hồ sơ liên thông, một số cơ quan chuyên ngành không gửi hồ sơ giấy đồng thời với việc chuyển xử lý trên phần mềm, cũng như không đính kèm file dự thảo, dẫn đến hồ sơ liên thông thiếu đồng bộ, khó khăn cho công chức theo dõi, xử lý hồ sơ...

Nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng về cải cách TTHC, ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính. Dù vậy, đến nay vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị ì ạch trong việc thực hiện giải quyết TTHC thông qua Trung tâm trong thời gian qua.

Để khắc phục những bất cập trên, Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thanh Hoài cho biết: Đơn vị đã kiến nghị các cơ quan chuyên ngành phải thường xuyên theo dõi tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm điện tử một cửa dùng chung của tỉnh. Trong quá trình sử dụng phần mềm, chủ động liên hệ với Trung tâm và đơn vị cung cấp phần mềm xử lý những lỗi phát sinh nếu có. Đề nghị các cơ quan chỉ đạo công chức, viên chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ TTHC phải thực hiện đồng bộ hồ sơ giấy và thao tác trên phầm mềm để cập nhật kịp thời. Trung tâm cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị nâng cao trách nhiệm, để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2018.


Bài, ảnh: X.THIÊN 

.
.