Cập nhật lúc: 10:56, 26/12/2017 [GMT+7]
.

Nghĩa Hành đẩy mạnh cải cách hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết các TTHC, huyện Nghĩa Hành đã đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC và đã đạt được một số kết quả nhất định.

TIN LIÊN QUAN


Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về CCHC, nhất là cải cách TTHC, giai đoạn 2016 - 2020, huyện xác định công tác giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân của các cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ xuyên suốt. Do đó, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch CCHC hằng năm và xem nhiệm vụ này là công cụ, phương tiện quan trọng để các cơ quan hành chính thực hiện việc quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể. Huyện xem cải cách TTHC là một trong những cầu nối để chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước vào đời sống xã hội...

Cán bộ Tư pháp xã Hành Dũng giải quyết TTHC cho người dân.
Cán bộ Tư pháp xã Hành Dũng giải quyết TTHC cho người dân.


Để đảm bảo yêu cầu công tác, huyện bố trí biên chế, số người làm việc theo Đề án vị trí việc làm. Chỉ đạo các bộ phận liên quan ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý hành chính thông qua hệ thống mạng nội bộ, nhằm giảm dần việc phát hành văn bản, giấy tờ hành chính truyền thống.
 

Theo Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình, mặc dù đạt được một số kết quả nêu trên, song trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, công tác cải cách TTHC ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC của một số đơn vị, UBND xã, thị trấn còn chậm, nội dung chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch chỉ đạo của huyện…

Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã trang bị đủ số lượng máy vi tính cần thiết và các thiết bị công nghệ thông tin khác để phục vụ cho công tác chuyên môn, quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị. Nhất là việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các lĩnh vực: Địa chính, công chứng, chứng thực, đăng ký kinh doanh, giải quyết chính sách, LĐ-TB&XH, xây dựng... đã góp phần giải quyết nhanh chóng các TTHC cho người dân. Các xã, thị trấn niêm yết đầy đủ các bộ TTHC theo quy định; thành lập tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. Nhờ đó, các vấn đề vướng mắc của các tổ chức, cá nhân được giải quyết nhanh chóng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Bên cạnh đó, để nâng cao trách nhiệm giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân, huyện Nghĩa Hành đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các TTHC tại các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; kiểm tra văn bản tại HĐND, UBND các xã Hành Tín Đông, Hành Phước, Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa... Qua kiểm tra đã giúp các xã kịp thời phát hiện và giải quyết những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tiễn công tác, cũng như bảo đảm các quy định của pháp luật được thi hành một cách nghiêm minh và hiệu quả. Việc tăng cường công tác kiểm tra còn giúp công tác kiểm soát TTHC và CCHC tại các cơ quan, đơn vị dần đi vào nền nếp. Những tồn tại, vướng mắc được làm rõ và có biện pháp tháo gỡ.

Tính từ tháng 1.2016 đến tháng 8.2017, các bộ phận của huyện đã tiếp nhận 17.490 hồ sơ và đã giải quyết 16.246 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng hạn 15.780 hồ sơ, quá hạn 466 hồ sơ. Hiện còn 1.244 hồ sơ đang giải quyết. Bên cạnh việc chú trọng giải quyết TTHC cho người dân, huyện Nghĩa Hành còn tăng cường công tác tiếp công dân. Trong năm 2017, huyện đã tiếp 270 lượt/394 người/253 vụ. Trong đó tiếp thường xuyên 242 lượt/270 người của 226 vụ; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo huyện 28 lượt/124 người của 27 vụ. Cũng trong năm 2017, huyện tiếp nhận 248 đơn/233 vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 69 đơn/69 vụ thuộc thẩm quyền và đã giải quyết 61 vụ… góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.


Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.