Khắc phục bất cập về thủ tục đất đai
21:15 | 01/04/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, huyện Minh Long đã sáp nhập và giảm 12 thôn. Sau khi sáp nhập, người dân gặp khó trong việc thực hiện thủ tục điều chỉnh tên thôn trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).
.
.