Xây dựng quê hương giàu đẹp, người dân ấm no, hạnh phúc

22:00, 30/11/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX trong thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”.
 
Các đồng chí chủ trì hội thảo.
Các đồng chí chủ trì hội thảo.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện các trường đại học trong và ngoài tỉnh...
 
Kết quả bước đầu và cơ hội phát triển
 
“Tôi tin tưởng rằng, mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ, mỗi công dân quê hương núi Ấn - sông Trà sẽ biến ước mơ thành hành động và luôn tự hỏi mình đã, đang và sẽ làm gì và làm thế nào để đóng góp cho quê hương xứ sở. Chúng ta không chỉ biết "làm cho xong việc", mà phải luôn trăn trở "làm sao để công việc tốt hơn, mới hơn, mang lại giá trị cao hơn" cho cuộc sống".
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh  BÙI THỊ QUỲNH VÂN
Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 3 kết luận, 10 nghị quyết chuyên đề, 2 quy chế, 13 đề án, 23 chỉ thị, 23 chương trình, 151 kế hoạch, 9 hướng dẫn, 20 quy chế, 15 quy định, 1 quy trình... để cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phù hợp với thực tế tình hình của tỉnh. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, với 149 nhóm nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Nghị quyết dần đi vào thực tiễn, đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 8,29% (đứng thứ 6/14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và thứ 3 so với 5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung); thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 34,405 nghìn tỷ đồng (vượt 79,6% dự toán trung ương giao); tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 67,4%; GRDP bình quân đầu người tăng từ 2.797 USD năm 2020 lên 3.836 USD/người vào năm 2022. Tuy nhiên, phải "nhìn thẳng, nói thật" là, một số lĩnh vực vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Năng lực, sức chiến đấu, phong cách lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, tính linh hoạt, thích ứng trong điều hành của các cấp chính quyền và sự phối hợp của hệ thống chính trị vẫn chưa theo kịp sự vận động của xã hội. Một số định hướng chiến lược mang tính đột phá, nhưng trong triển khai thực hiện vẫn thiếu tính đồng bộ, đôi khi còn chần chừ, làm chậm đà phát triển, làm mất đi cơ hội.
 

Tại hội thảo, UBND tỉnh đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực GD&ĐT, nghiên cứu khoa học và một số lĩnh vực khác với Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

 

Tỉnh Quảng Ngãi ký kết hợp tác với Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Tỉnh Quảng Ngãi ký kết hợp tác với Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Với 32 bài tham luận gửi đến hội thảo và 10 bài tham luận được trình bày tại hội thảo đã đánh giá toàn diện những kết quả bước đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trên tất cả các lĩnh vực đối với từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương và những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là gắn với các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định. Các tham luận cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cũng như nhận diện rõ những trở lực trong phát triển kinh tế- xã hội và trên từng lĩnh vực phát triển khác như GD&ĐT, KH&CN, văn hóa, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng thời, đề xuất, hiến kế các giải pháp mang tính khả thi cao để triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đi vào cuộc sống, mang lại kết quả trong thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Lê Hữu Nghĩa cho rằng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra 6 quan điểm phát triển tương đối toàn diện, mạnh mẽ, rất phù hợp với các quan điểm lớn của Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát là, phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân cả nước. Con đường quan trọng để đạt mục tiêu đó là phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động...
 
Giám đốc Đại học Đà Nẵng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ nhận định, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vừa ban hành thực sự là cơ hội, là động lực mới để tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm và hành động; đánh giá, nhận diện; làm rõ các hạn chế, vướng mắc và bài học kinh nghiệm thời gian qua. Từ đó đề xuất định hướng, giải pháp quyết liệt, hiệu quả, nhằm khơi thông, huy động mọi nguồn lực để hiện thực khát vọng phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt là, cần phát huy nội lực từ nhân tố con người, mà nguồn nhân lực chất lượng cao phải được xem là một động lực mới, đột phá. Từ đó xác định, đầu tư cho GD&ĐT, KH&CN chính là đầu tư cho phát triển như quan điểm, đường lối của Đảng luôn thể hiện xuyên suốt, nhất quán, coi đó là “quốc sách hàng đầu”.
 
Cần có khát vọng mãnh liệt
 
Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chúng ta đã có nhiều thành tựu; đồng thời cũng nhìn nhận được những khó khăn, hạn chế và cả những mặt còn yếu kém của mình. Giờ đây, trách nhiệm của mỗi người, trước hết là hơn 55 nghìn đảng viên trong Đảng bộ phải cùng nhau có khát vọng mãnh liệt hơn, để cùng hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn. Từ đó, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung và cả nước.
 
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, tạo dựng niềm tin trong xã hội, kết nối các thành phần trong xã hội, lan tỏa lòng yêu quê hương xứ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từng cấp ủy, tổ chức đảng dựa vào dân, trân trọng trí tuệ của người dân, sáng kiến trong cộng đồng để tạo ra sức mạnh xã hội, xây dựng quê hương. Như lời di huấn Bác Hồ để lại cho chúng ta: "Lòng dân" là "nhân", "vận nước" là "quả", "nhân nào quả ấy" - "Lòng dân đồng thuận thì nước hưng thịnh, lòng dân trăm mối thì nước suy vong".
 
Bên cạnh đó, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nối kết với các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư bên ngoài, những người con của quê hương Quảng Ngãi ở mọi miền đất nước và nước ngoài, những người bạn, anh em có mối quan tâm và tình cảm với quê hương Quảng Ngãi, để bổ sung tầm nhìn, tư duy, kiến thức, tiếp cận thông tin giúp chúng ta nhanh chóng tiếp cận cái mới, bổ sung điều hay cho công tác chỉ đạo, điều hành trong xu thế xã hội ngày càng mở và không ngừng biến đổi.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
.
.