Tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên công đoàn

16:32, 06/07/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, cùng với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức công đoàn còn tham gia phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (ĐV, CN, VC, LĐ) ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng.
 
 
Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa, phát triển đảng viên trong ĐV, CN, VC, LĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN). Nhận thức rõ điều này, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển đảng viên trong ĐV, CN, VC, LĐ. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng và tự giác phấn đấu trở thành đảng viên cho ĐV, CN, VC, LĐ. Kết quả, trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tổ chức công đoàn đã giới thiệu 1.766 ĐV, CN, VC, LĐ ưu tú để các cấp ủy xem xét, bồi dưỡng và kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.
 
Lãnh đạo Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh tuyên truyền, giáo dục chính trị cho công nhân, lao động làm việc tại KCN VSIP Quảng Ngãi.  Ảnh: B.S
Lãnh đạo Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh tuyên truyền, giáo dục chính trị cho công nhân, lao động làm việc tại KCN VSIP Quảng Ngãi. Ảnh: B.S
Chủ tịch Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Phạm Thái Dương cho biết, hiện ở KKT Dung Quất và các KCN tỉnh có 12 tổ chức đảng ở DN. Để phát triển đảng viên trong ĐV, CN, VC, LĐ, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho lực lượng này. Đồng thời, bằng nhiều hình thức, công đoàn đã giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, tác phong lao động công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho ĐV, CN, VC, LĐ. Nhờ đó, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các công đoàn cơ sở trên địa bàn KKT Dung Quất và KCN tỉnh đã giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú và các tổ chức cơ sở đảng đã xem xét, kết nạp 26 đảng viên.
 
Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, song công tác phát triển đảng viên trong ĐV, CN, VC, LĐ thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn những khó khăn. Trong đó, không ít DN chưa có tổ chức cơ sở đảng, công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên, nên khó khăn trong việc theo dõi, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp. Một số chủ DN không ủng hộ việc thành lập và hoạt động của chi bộ đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong đơn vị... Vì vậy, việc bồi dưỡng để kết nạp ĐV, CN, LĐ vào Đảng gặp nhiều khó khăn.
 
Để việc phát triển đảng viên trong ĐV, CN, VC, LĐ trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, các cấp công đoàn cần tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, đẩy mạnh  tuyên truyền, phát triển đoàn viên. Trong đó, tích cực thành lập công đoàn cơ sở ở DN; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng cho ĐV, CN, VC, LĐ. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực giúp người lao động hăng hái tham gia và phấn đấu vào Đảng...
 
BÁ SƠN
 
 
 
.
.