Phải "tự soi, tự sửa"

20:43, 19/07/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” được triển khai từ trung ương đến cơ sở bắt đầu từ tháng 2/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn nhiều cấp ủy chưa tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị này.
 
 
Những kết quả bước đầu
 
Đến tháng 6/2022, hầu hết các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Bình Sơn đã hoàn thành việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Tự soi, tự sửa" thông qua hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tổ chức tọa đàm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, các buổi sinh hoạt chính trị đảm bảo thực chất, tạo sức lan tỏa và nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên...
 
Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị huyện Trà Bồng (Đảng bộ huyện Trà Bồng) sinh hoạt chủ đề xây dựng Đảng.
Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị huyện Trà Bồng (Đảng bộ huyện Trà Bồng) sinh hoạt chủ đề xây dựng Đảng.
Bí thư Chi bộ Tài chính - Kế hoạch và Thống kê huyện Bình Sơn Lê Văn Đường cho biết, việc thực hiện “tự soi, tự sửa” gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao đã giúp các chi bộ và từng đảng viên tự nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế để cam kết khắc phục. Hằng tháng, chi bộ đều đánh giá việc khắc phục, nhờ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
Ngay khi có kế hoạch của Huyện ủy Bình Sơn, Chi bộ Tài chính - Kế hoạch và Thống kê đã xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa". Với sự chân thành, cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, nhiều vấn đề về lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ... được cán bộ, đảng viên tự soi lại và đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới. Trong đó, chi bộ xây dựng mô hình “3 không” là: Không gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; không tham nhũng, tham ô, lãng phí và không trễ hạn giải quyết hồ sơ theo quy định. Đồng thời, chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hành chống lãng phí, tham nhũng tại 2 xã và 5 trường học; kiểm tra công tác quản lý tài sản công trên địa bàn...
 
Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” được Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện bài bản, đồng bộ ở tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong quý I/2022, có 100% chi bộ thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, chi bộ trực thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố, chi bộ công an xã, phường, thị trấn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Trong đó, tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm (2017 - 2021) thực hiện nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên
 
“Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nghiêm túc kiểm điểm, tự soi lại mình, không đứng ngoài cuộc. Có như vậy, cán bộ cấp dưới mới dám góp ý, phê bình và tin tưởng làm theo”.
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy NGUYỄN VĂN DŨNG

Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) nêu rõ: Sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ  việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân.

 
Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Kết luận nhấn mạnh: Phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) đã đề ra; đồng thời bổ sung thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm”.
 
Vì vậy, đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh nhận diện đầy đủ, sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở và mỗi đảng viên cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, đến nay, nhiều cấp ủy vẫn chưa thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt này. Một số cấp ủy có tổ chức triển khai nhưng chưa bài bản, còn hình thức, thiếu kiểm tra, giám sát từ cấp ủy cấp trên...
 
Để đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Tự soi, tự sửa” thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, trước hết, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề với các hình thức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai, các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy cần chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức đợt sinh hoạt, kịp thời chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt, nhất là việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua đợt sinh hoạt chính trị. Bên cạnh đó, để đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước.
 
Căn cứ vào kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng dịp này để bôi nhọ, nói xấu nhau với những động cơ không trong sáng, gây mất đoàn kết. Tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, tự giác, thẳng thắn, trách nhiệm cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự. 
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.