Đảng bộ VNPT Quảng Ngãi nhận cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm 2017 - 2021

18:48, 30/07/2022 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Đảng bộ VNPT Quảng Ngãi vừa được Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng cờ đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021).

TIN LIÊN QUAN

Đảng bộ VNPT Quảng Ngãi có 214 đảng viên, sinh hoạt tại 3 đảng bộ bộ phận và 7 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện khối kinh doanh và kỹ thuật của VNPT Quảng Ngãi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh trao cờ cho đại điện Đảng bộ  VNPT Quảng Ngãi
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh trao cờ cho đại điện Đảng bộ VNPT Quảng Ngãi

Trong giai đoạn vừa qua, Đảng bộ VNPT Quảng Ngãi đã chỉ đạo sâu sát hoạt động của đơn vị, nhất là trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh mới, kiện toàn nhân sự các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể, có sự thống nhất cao trong đảng bộ. Chú trọng phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ chính quyền và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị trực thuộc đã được nâng lên. Trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh đạt được kết quả cao.

Đảng ủy đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; tích cực xây dựng và đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng. Lãnh đạo xây dựng tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể. 

Công đoàn và Đoàn thanh niên VNPT Quảng Ngãi được công nhận vững mạnh xuất sắc hằng năm; chăm lo xây dựng tổ chức đảng và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đơn vị luôn tích cực tham gia các phong trào,  đồng hành cùng cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, đóng góp các Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của địa phương từ 200 triệu - 300 triệu đồng/năm. Riêng năm 2021, chia sẻ khó khăn do dịch bệnh Covid-19, VNPT Quảng Ngãi đã đóng góp gần 2 tỷ đồng hỗ trợ các tổ chức, đơn vị trong tỉnh. 

Tin,ảnh: ĐÔNG THỦY

 
.