Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022

11:20, 28/06/2022 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Đó là nội dung phát biểu Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8, khóa XX của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân. Sau đây là nội dung Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, báo Quảng Ngãi Điện tử trân trọng được giới thiệu.

TIN LIÊN QUAN

a
a

Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương Đảng,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thưa toàn thể Hội nghị!

Qua 1 buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tương đối toàn diện, cụ thể, góp ý, thảo luận, phân tích, làm rõ những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, cũng như các nội dung khác của Hội nghị. 

Các ý kiến đóng góp, thảo luận của Hội nghị là thẳng thắn, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ rất cao. Những nội dung nêu tại Hội nghị sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, tiếp thu nghiêm túc và chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung vào các văn kiện hội nghị để chính thức ban hành và triển khai thực hiện.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin làm rõ thêm một số nội dung và khái quát lại những kết quả chủ yếu mà Hội nghị đã đạt được theo các nội dung như sau:

1. Nội dung thứ nhất: Về dự thảo Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Về đánh giá kết quả và tình hình thực hiện: Với tinh thần thẳng thắn, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất nhận định trong 6 tháng đầu năm 2022, chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong điều kiện vẫn có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng chúng ta đã triển khai thực hiện nghiêm túc phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chủ đề công tác của năm 2022 là Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng với dịch Covid-19.

Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát thực tiễn, nắm chắc các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương đã tập trung quyết liệt cho việc xây dựng các văn bản cụ thể hóa thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai nhiệm vụ. Thể hiện rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị quyết của các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; tập trung phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. 

 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra. Công tác vận động Nhân dân tiếp tục được quan tâm đúng mức; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên, thể hiện rõ nét qua công tác phối hợp cùng với chính quyền, vận động Nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh, đồng thuận cùng thực hiện các công trình, dự án.

Mặc dù tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế tỉnh đều có sự phát triển đạt được một số kết quả nhất định. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 27.343 tỷ đồng, tăng 6,34% so với cùng kỳ năm 2021; Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 16.949 tỷ đồng, đạt 88,1% dự toán Trung ương giao, đạt 69,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Các hoạt động văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Các giải pháp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và đời sống nhân dân, phát huy tác dụng tích cực. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, các tình huống phức tạp phát sinh được kiểm soát.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, của các mạnh thường quân, cộng đồng các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các cơ quan Trung ương đã có hỗ trợ, đóng góp quý báu, kịp thời đối với tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập cần quan tâm như: Tinh thần trách nhiệm, năng lực của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức có mặt còn hạn chế, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo chủ đề năm 2022, chưa được lan tỏa sâu rộng và đều khắp trên các lĩnh vực, địa phương, đơn vị và trên thực tế có chỗ, có nơi chưa thật sự chuyển biến rõ nét. Sự tập trung trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa đồng đều; việc phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi còn biểu hiện chưa đồng bộ, thiếu nhịp nhàng nên hiệu quả chưa cao. Việc phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị từng thời điểm, có lúc chưa tốt. Công tác tuyên truyền, vận động của hệ thống dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội một vài nơi còn thiếu nhạy bén, nhất là trong tuyên truyền Nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất trong nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của người dân vẫn còn phát sinh nhiều.

Ngoài nguyên nhân khách quan do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết, dịch bệnh, còn có nguyên nhân chủ quan do công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu chưa sâu sát, chưa thực sự chủ động, thiếu kiểm tra, đôn đốc, quán triệt thực hiện ở cấp cơ sở; các cơ quan tham mưu có lúc thiếu chủ động trong tham mưu cấp ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa cao; tinh thần trách nhiệm, năng lực phân tích, tổng hợp, dự báo, đánh giá tình hình của một vài bộ phận chuyên môn, tham mưu còn hạn chế.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Đây là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Dự báo vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác khó lường; tình hình sản xuất, kinh doanh, thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp còn hạn chế, thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định; nguồn lực đầu tư của tỉnh và công tác giải phóng mặt bằng để tạo đất sạch thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn,... Điều đó đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân của tỉnh nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy, các ngành, các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải chủ động đổi mới mạnh mẽ hơn, nỗ lực cao hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phải thực sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

 Với Chủ đề của năm 2022 đã xác định đặt trong tổng thể, nhất quán với phương châm của Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục phát huy sự “đồng thuận”, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân; đẩy mạnh đổi mới, “sáng tạo” trong triển khai thực hiện Nghị quyết; quyết tâm lãnh đạo phục hồi, “phát triển” kinh tế - xã hội nhanh và bền vững với kết quả cụ thể. 

Trên cơ sở kết quả đạt được và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cuối năm 2022 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Tôi xin nhấn mạnh 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện:

1. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, có thực chất các phong trào thi đua.  

Tăng cường xây dựng Đảng trên tất cả các mặt công tác; rà soát, đôn đốc tiếp tục thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ, Tỉnh ủy từ 2020 đến nay. 

Thực hiện có kết quả kế hoạch triển khai nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05; 

Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, nhất là tại trường học, các khu, cụm công nghiệp, ở nông thôn. Tăng cường giám sát tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt. 

Tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực).

Chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiến công của người đứng đầu, lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, xây dựng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp. Triển khai có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tiếp tục thực hiện đồng bộ, có kết quả các giải pháp giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. 

Nâng cao chất lượng các cấp chính quyền đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phối hợp hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn với khen thưởng, kỷ luật kịp thời, phát huy dân chủ, minh bạch.

Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và công tác dự báo, nắm tình hình nhân dân với phương châm “Công tác dân vận luôn đi trước một bước” góp phần tạo sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân trong việc triển khai, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tiến ngang tầm nhiệm vụ; triển khai Đề án đào tạo nguồn cán bộ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện Đề án tạo nguồn cán bộ; triển khai Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ 3 cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2022, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chú trọng công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công việc, điều động cán bộ theo quy hoạch, tạo môi trường để rèn luyện, đào tạo cán bộ cho giai đoạn đến. Tăng cường trách nhiệm trong quản lý, điều hành, chủ động tham mưu đề xuất, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát dịch bệnh bền vững, bảo vệ tốt thành quả chống dịch, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân, vừa khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh khác; phòng dịch là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; phối hợp với các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động, đề nghị người dân thực hiện tiêm vắc-xin đầy đủ, kịp thời, bảo đảm an toàn cho xã hội.

Thực hiện có kết quả nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đã xác định; các cấp, ngành, các địa phương phải lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, có trách nhiệm hơn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác... để sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ an toàn.

4. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần tăng thu ngân sách, đổi mới cơ chế để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút mạnh mẽ đầu tư. Triển khai có kết quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100%. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách theo hướng tăng khả năng thu hút đầu tư, đa dạng hóa các hình thức hợp tác công tư phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển giao thông, công nghiệp tạo thành khâu đột phá.

Chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, theo từng quý gắn với giải pháp cụ thể; phát huy nội lực của nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực nội tại của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tình hình thực tiễn địa phương. Thu hút đầu tư xã hội, bao gồm cả đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài (FDI). Tập trung rà soát các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

6. Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực dự báo, ứng phó hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, hạn mặn và bảo vệ môi trường.

7. Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ  (Trong các cơ quan, địa phương, đơn vị, trong sản xuất).

8. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo, bảo đảm chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện có kết quả Kết luận số 635-KL/TU ngày 01/01/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm khóa XX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. 

Thực hiện tốt công tác đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ y tế; củng cố, nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới khám, chữa bệnh các tuyến, trong đó đặc biệt chú ý cấp y tế cơ sở.

9. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

 Bảo đảm vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú trọng an ninh, trật tự tuyến biên giới biển, kéo giảm và đi đến chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Kéo giảm số người nghiện và tội phạm ma túy, khiếu kiện đông người; kiềm chế và không để tội phạm hình sự, tệ nạn, tai nạn xã hội tăng.

 Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện theo chỉ lệnh của Quân khu 5 đạt yêu cầu.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản, trình ký ban hành theo thẩm quyền.

Thưa các đồng chí!

Khối lượng công việc là rất lớn và yêu cầu rất cao, khẩn trương, đòi hỏi toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh phải tập trung cao độ, nỗ lực hết mình, quyết tâm cao để lãnh đạo và tổ chức thực hiện có kết quả trong thực tiễn. Sau Hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm, các cấp ủy tổ chức hội nghị sơ kết và sau đó tổ chức kỳ họp HĐND của cấp mình.

Chúng ta cũng cần tiếp tục tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bền vững, có kết quả. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm của tỉnh và của quốc gia bảo đảm đúng mục tiêu đề ra, nhất là dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh. 

Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm ổn định thị trường, bảo đảm hàng hóa và an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Thực hiện tốt công tác phối hợp, nhất là thông tin, dự báo về thời tiết phải kịp thời, chính xác; thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát được tình hình thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ vào cuối năm.

Với bề dày truyền thống và bản lĩnh vững vàng, chúng ta có cơ sở để hy vọng và tin tưởng rằng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Quảng Ngãi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã thành công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, chương trình, kết luận của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh. Do đó, chúng ta cần tiếp tục thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tổ chức thực hiện thực sự quyết liệt, có phương pháp đúng, phù hợp điều kiện thực tiễn, bảo đảm có kết quả rõ ràng, cụ thể. Tôi đề nghị, mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên, trên cương vị công tác của mình, cần phải phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

 
.