Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách

22:15, 30/06/2022 [GMT+7]
.
 
Đồng chí Ngô Văn Trọng.                     Ảnh: H.Hoa
Đồng chí Ngô Văn Trọng. Ảnh: H.Hoa
(Báo Quảng Ngãi)- Thành phố Quảng Ngãi là một trong những địa phương thực hiện tốt Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78), Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40). Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng xoay quanh nội dung này.
 
PV: Xin đồng chí cho biết, trong những năm qua, Thành ủy Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 và đã đạt được kết quả như thế nào? 
 
Đồng chí NGÔ VĂN TRỌNG: Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thành ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt một cách sâu rộng và toàn diện trong các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố. Thành ủy đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan liên quan trên địa bàn, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo nguồn vốn ưu đãi đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng thụ hưởng. Qua đó, phát huy hiệu quả, giúp hộ vay sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách trong việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
Với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới theo tinh thần “Trung ương và địa phương cùng làm”, Thành ủy Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm, dành một phần nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố, nhằm đáp ứng đủ nguồn vốn giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển kinh tế gia đình, mở rộng mô hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương.
 
Mặc dù nguồn ngân sách thành phố còn hạn chế, nhất là do tác động, ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19, nhưng hằng năm TP.Quảng Ngãi đều bố trí từ 2 - 3 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng CSXH, để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng tổng nguồn vốn ngân sách thành phố đã ủy thác sang Ngân hàng CSXH đạt hơn 13 tỷ đồng.
 
PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của tín dụng chính sách trên địa bàn TP.Quảng Ngãi?
 
Đồng chí NGÔ VĂN TRỌNG: Từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 78, Thành ủy Quảng Ngãi đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong 20 năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH đã chuyển tải gần 450 tỷ đồng (tăng gấp 31 lần) so với dư nợ khi mới đi vào hoạt động, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,26%, tỷ lệ hộ cận nghèo 2,66%; có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%).
 
Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho gần 67,2 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; tạo việc làm cho trên 2.710 lao động; giúp cho 562 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học, vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 135 ngôi nhà cho hộ nghèo, nhà ở xã hội... Thông qua nguồn vốn vay đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả như chăn nuôi, sản xuất, dịch vụ, góp phần thay đổi bộ mặt của thành phố.
 
Những thành tựu đạt được trong 20 năm qua cho thấy, mô hình, mạng lưới, phương thức hoạt động của Ngân hàng CSXH ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đã đem lại hiệu quả thiết thực. Các chính sách, thông tin được công khai, minh bạch dưới sự kiểm tra, giám sát của ngân hàng, các tổ chức chính trị được ủy thác và của chính người vay. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành công cụ hữu hiệu, là một trong những “trụ cột” trong các chính sách giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.
 
PV: Vậy nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động tín dụng chính sách của thành phố trong thời gian đến là gì, thưa đồng chí?
 
Đồng chí NGÔ VĂN TRỌNG: Thời gian đến, Thành ủy Quảng Ngãi sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 20 năm qua, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, định hướng và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quy mô và chất lượng. Hằng năm, thành phố sẽ quan tâm, bố trí tăng thêm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay trong giai đoạn đến.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
H.HOA
(thực hiện)
 
 
.