Phát triển đảng viên: Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng

15:25, 26/05/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để làm cơ sở xây dựng Đề án Phát triển đảng viên mới giai đoạn 2023 - 2025, Tỉnh ủy đã thành lập hai đoàn khảo sát tại 9 địa phương, đơn vị. Qua đợt khảo sát cho thấy còn nhiều vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên. 
 
 
Còn nhiều tồn tại, bất cập 
 
Nhiều năm qua, Đảng bộ phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) gặp khó khăn trong việc tạo nguồn và phát triển đảng viên, nhất là ở tổ dân phố. Từ năm 2015 - 2019, trung bình mỗi năm, đảng bộ phường kết nạp từ 5 - 6 đảng viên mới ở tổ dân phố. Riêng trong hai năm 2020 và 2021, không có tổ dân phố nào phát triển được đảng viên mới. Theo  thống kê, trong giai đoạn 2015 - 2021, Đảng bộ TP.Quảng Ngãi kết nạp 1.158 đảng viên, trong đó có 224 đảng viên ở thôn, tổ dân phố. Đảng bộ TX.Đức Phổ kết nạp 240 đảng viên ở thôn, tổ dân phố, trong đó năm 2020 và 2021 chỉ kết nạp được 15 đảng viên. 
 
Đoàn công tác của Tỉnh ủy khảo sát công tác phát triển đảng viên tại Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Đoàn công tác của Tỉnh ủy khảo sát công tác phát triển đảng viên tại Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Việc tạo nguồn, phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố, vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn, phần lớn là do cấp ủy cơ sở chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo nguồn phát triển đảng viên. Có chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên.
 
Việc kết nạp đảng viên ở thôn, trường học và người có đạo chưa nhiều. Không ít chi, đảng bộ quá cầu toàn, khắt khe, thiếu tin tưởng vào lớp trẻ. Mặt khác, đa số thanh niên học tập, làm ăn xa, còn những thanh niên ở lại địa phương làm nghề tự do, không tham gia sinh hoạt các hội, đoàn thể. Một số đoàn viên ưu tú hoạt động tích cực, có phẩm chất đạo đức tốt nhưng về trình độ học vấn, quan hệ lịch sử chính trị gia đình không đảm bảo theo quy định kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, vẫn còn các tổ chức đoàn thể ở cơ sở chưa thực sự làm tốt việc tập hợp đoàn viên, hội viên; việc phát hiện các nhân tố tích cực để giới thiệu cho Đảng còn hạn chế...
 
Giai đoạn 2015 - 2021, toàn tỉnh kết nạp được 9.724 đảng viên. Trong đó, có 1.614 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số; 2 đảng viên là người có đạo; 6.907 đảng viên là đoàn viên; 23 đảng viên là lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; 851 đảng viên là nhân viên, công nhân, lao động trong doanh nghiệp; 1.197 đảng viên là nông dân, ngư dân.

Trong khi đó, khảo sát tại các doanh nghiệp (DN) ở KKT Dung Quất và các KCN trên địa bàn tỉnh thì lực lượng lao động trẻ, trực tiếp sản xuất trong khu vực này khá đông. Tuy nhiên, từ năm 2015 - 2021, ở các DN chỉ kết nạp được 335 đảng viên (chiếm 0,62%). Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh Dũng cho biết, nguyên nhân do một số DN gặp khó khăn trong giải quyết việc làm cho người lao động; công nhân xin nghỉ việc trong thời gian dài, việc làm không ổn định; địa bàn hoạt động rộng. Hầu hết DN tư nhân có quy mô vừa và nhỏ nên ảnh hưởng đến việc tạo nguồn và kế hoạch phát triển đảng viên...

 
Nguồn kết nạp Đảng ngày càng khó khăn do có sự dịch chuyển lao động rất lớn từ khu vực nông thôn đến các khu, cụm công nghiệp, nhất là các DN ngoài Nhà nước. Trong khi đó, nhiều DN chưa quan tâm đến việc thành lập, tạo điều kiện cho tổ chức đảng, đoàn hoạt động. Nhiều DN chưa có tổ chức công đoàn và tổ chức đảng nên việc vận động quần chúng vào Đảng rất khó khăn.
 
Theo khảo sát tại 180 DN với hơn 62 nghìn lao động ở KKT Dung Quất và các KCN trên địa bàn tỉnh, chỉ có 14 tổ chức cơ sở đảng. Trong năm 2020 và 2021, hầu như không thành lập được tổ chức đảng nào trong DN.
 
Đâu là giải pháp?
 
Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng thêm nguồn sinh lực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đây là nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình cho biết, qua khảo sát đã thấy rõ những mặt được và chưa được trong công tác phát triển đảng viên. Ban thường vụ các huyện, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc luôn quan tâm, bám sát vào các quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên với phương châm “phát triển đảng viên phải coi trọng cả số lượng, chất lượng và cơ cấu, trong đó chất lượng là mục tiêu hàng đầu, không chạy theo số lượng và phải trên cơ sở tiêu chuẩn đảng viên”. 
 
Cần quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh viên rèn luyện, trưởng thành và được kết nạp vào Đảng.
Cần quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh viên rèn luyện, trưởng thành và được kết nạp vào Đảng.
Bên cạnh đó, nhiều cấp ủy đã chỉ đạo đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua để lựa chọn, bổ sung nguồn phát triển đảng viên; giao nhiệm vụ và phân công các đảng viên theo dõi, giúp đỡ để các đối tượng cảm tình Đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng...
 
Để làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong xây dựng Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; giáo dục cho quần chúng giác ngộ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, về truyền thống vẻ vang và vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng; rà soát, nắm chắc nguồn quần chúng để giáo dục, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
 
Cùng với đó, phải xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng sát với thực tiễn, có tính khả thi cao; tập trung phát triển đảng viên là bộ đội xuất ngũ, đoàn viên, hội viên, người theo tôn giáo, các chủ DN tư nhân, người lao động trong DN ngoài Nhà nước, học sinh, sinh viên. Cấp ủy cơ sở chỉ đạo cấp ủy chi bộ trực thuộc phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng kết nạp Đảng, hướng dẫn người xin vào Đảng làm các thủ tục theo đúng Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Đặc biệt, cần tăng cường mối quan hệ công tác giữa các địa phương với DN trong công tác phát triển đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đảng viên làm việc trong DN, làm ăn xa được sinh hoạt Đảng đầy đủ... Đi đôi với công tác phát triển đảng viên, phải thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
.
.