Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Đề án thí điểm mô hình "Dân tin- Đảng cử"

22:18, 07/04/2022 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Đề án thí điểm mô hình “Dân tin- Đảng cử”, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện mô hình.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 28/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 07-ĐA/TU về thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin- Đảng cử” tại các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn. Đây là cách làm mới của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên… Do đó, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Đề án 07-ĐA/TU…

Bộ mặt nông thôn mới ở xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh). Ảnh TL
Bộ mặt nông thôn mới ở xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh). Ảnh TL

Các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn tập trung tuyên truyền về thời gian, hình thức bầu cử, quy trình bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (theo hướng dẫn của Sở Nội vụ); tiêu chuẩn chi ủy, phó bí thư, bí thư chi bộ; cơ cấu nhân sự và quy chế bầu cử trong Đảng (theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Chỉ đạo MTTQ, đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo đúng quy định.

Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đa dạng các hình thức tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Đề án 07-ĐA/TU; chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướn mắt trong quá trình trình triển khai thực hiện Đề án 07-ĐA/TU tại các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn…

PV

 
.