Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng

16:49, 29/03/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một trong 3 khâu đột phá của Quảng Ngãi. Để thực hiện nhiệm vụ này, Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận 298-KL/TU ngày 13/4/2021 và các đề án về công tác cán bộ. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức lãnh đạo đưa Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh khá của Vùng miền Trung vào năm 2025 và phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.
 
Nhận diện điểm yếu
 
Công tác cán bộ luôn được xác định là khâu đột phá quan trọng của công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển nguồn nhân lực. Cùng với chủ trương, chính sách đưa cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đi đào tạo, chuẩn hóa về chuyên môn, lý luận chính trị, tỉnh khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động tự học tập nâng cao trình độ, tay nghề và thu hút nhân tài đến công tác tại tỉnh... Công tác này đã giúp Quảng Ngãi xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp trưởng thành và phát triển về nhiều mặt. 
 
Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính cho các học viên.
Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính cho các học viên.
Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa gắn với kết quả cụ thể; không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang. Đặc biệt, tình trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đủ chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; năng lực thực tiễn, tinh thần phục vụ chưa tốt. Việc chuyển tiếp giữa các thế hệ chưa được chuẩn bị chu đáo; thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia  giỏi, chuyên sâu, có khả năng dự báo, xử lý, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn...

Tuy nhiên, Tỉnh ủy khóa XX cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập. Đó là việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa bảo đảm tính chiến lược; chưa cân đối về cơ cấu; thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, ngành, địa phương. Công tác luân chuyển chưa được chú trọng đúng mức. Còn có trường hợp cán bộ luân chuyển chưa bảo đảm thời gian quy định đã bố trí công tác khác. 

Để khắc phục những hạn chế trên, cùng với ban hành Kết luận 298 “Về tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Tỉnh ủy khóa XX đã ban hành 2 đề án về công tác cán bộ là Đề án 08 - ĐA/TU ngày 12/11/2021 về “Tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” và Đề án 09  - ĐA/TU ngày 27/1/2022 về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị và hành động của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, hướng đến mục tiêu có được nguồn nhân lực “đủ tâm, đủ tầm” cho công cuộc hội nhập, phát triển nhanh và bền vững.
 
Chú trọng khâu tạo nguồn và đào tạo

"Tỉnh sẽ hoàn thiện chính sách và các quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tỉnh ủy cũng yêu cầu từng cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “giỏi một việc, biết nhiều việc”, “lý luận phải gắn với thực tiễn”, “học đi đôi với hành”...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Với khát vọng trở thành tỉnh khá của Vùng miền Trung, đột phá thay đổi diện mạo tỉnh từ các trụ cột kinh tế thế mạnh, Tỉnh ủy cũng đã xác định nguồn lực con người chính là yếu tố quan trọng để đưa tất cả các mục tiêu về đích đúng hạn. Một trong những giải pháp căn cơ đó là đào tạo cán bộ. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, việc ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ vào quản trị phát triển địa phương, thì việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu và thực hiện tốt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, trong nhiệm kỳ này, công tác đào tạo cán bộ được triển khai có lộ trình, có trọng điểm và bài bản hơn. Sau khi ban hành các đề án về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị mình. 
 
Ngoài ra, Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu tham mưu ban hành chính sách và triển khai chủ trương thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo tinh thần Kết luận 86 của Bộ Chính trị, Nghị định 140 của Chính phủ. Trước hết là rà soát, sàng lọc, phát hiện, chọn cán bộ trẻ có phẩm chất tốt, có tiềm năng để cử đi đào tạo nâng cao trình độ tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước, nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận về khoa học, công nghệ và lãnh đạo, quản lý cho 10, 15 và 20 năm sau.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.