Đồng chí Lê Văn Lương

Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18:10, 28/03/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, với gần 15 năm bị thực dân Pháp giam cầm, tra tấn dã man, đồng chí Lê Văn Lương vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, trung thành với Đảng, hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đồng chí là tấm gương mẫu mực và là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Trọn tình yêu đối với Đảng 
 
Đồng chí Lê Văn Lương tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28/3/1912, tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Sinh ra trong một gia đình nho học và khoa bảng ở một địa phương có truyền thống hiếu học và yêu nước, đồng chí Lê Văn Lương đã kế thừa các phẩm chất cao quý của gia đình, dòng họ và quê hương.
 
Từ những năm học ở Trường Bưởi, cùng với người bạn học Nguyễn Văn Cừ, Lê Văn Lương được Ngô Gia Tự giác ngộ cách mạng và gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 6/1929, đồng chí Lê Văn Lương gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng - một trong 3 tổ chức Cộng sản ở nước ta lúc đó và đến khi thống nhất tổ chức thành một Đảng duy nhất, đồng chí trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối năm 1929, thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, đồng chí Lê Văn Lương cùng một số đồng chí được trung ương cử vào Nam Kỳ hoạt động.
 
Đồng chí Lê Văn Lương đã bị thực dân Pháp giam cầm từ tháng 3/1931 đến khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Ở Khám Lớn Sài Gòn hay ở nhà tù Côn Đảo, dù bị tra tấn dã man, bị đọa đày khắc nghiệt trong xà lim, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
 
Sau khi ra tù, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở địa phương và trung ương, dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Lê Văn Lương cũng nêu gương sáng. Hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù; với công việc, tận tụy, trung thành, liêm chính, đặt lợi ích cách mạng lên trên hết và trước hết; với đời sống của nhân dân, chăm lo thiết thực, cụ thể; với đồng chí, khiêm nhường, chu đáo, gần gũi thân tình; với bản thân, sống trong sáng, giản dị và khoan dung.
Đồng chí Lê Văn Lương là Ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ năm 1945; Bí thư Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng năm 1947; Trưởng ban Tổ chức Trung ương từ năm 1948 - 1954. Từ năm 1973 - 1976, đồng chí là Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội từ năm 1976 - 1986. Đồng chí Lê Văn Lương là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa II, III, IV, V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, khóa IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa III; là đại biểu Quốc hội khóa VI và khóa VII. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tấm gương sáng cho lớp cán bộ, đảng viên hôm nay
 
Trong giai đoạn được Đảng phân công phụ trách công tác tổ chức của Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn Lương đã có những cống hiến quan trọng trong xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Với cương vị là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn Lương luôn bình tĩnh, cẩn trọng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; chỉ đạo sát sao Văn phòng Trung ương Đảng và huy động lực lượng của các cấp, ngành làm việc khẩn trương, hết sức mình để bảo đảm chương trình làm việc của trung ương đầy đủ, chất lượng cao. 
 
Trong công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Lê Văn Lương xác định "xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tổ chức". Trên cơ sở đó, đồng chí chú trọng đánh giá, bố trí, lựa chọn, bồi dưỡng, đề bạt và sử dụng cán bộ một cách khách quan, công tâm, vì lợi ích tối cao của đất nước. Vì vậy, đồng chí đã góp phần phát triển được đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có hệ thống tổ chức ở các cấp, ngành, địa phương với cơ chế hoạt động ngày càng cải tiến và đi vào nền nếp.
 
Đất nước thống nhất, trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Văn Lương đã có những quyết sách quan trọng góp phần xây dựng TP. Hà Nội đạt nhiều thành tích trên mọi mặt công tác, trở thành điểm sáng để các địa phương trong cả nước học tập.
 
Với những hoạt động và cống hiến đối với Đảng, cách mạng và dân tộc, đồng chí Lê Văn Lương đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
 
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022) là dịp để chúng ta tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...
 
THANH THUẬN
 
 
 
.