Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

15:44, 22/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) cải tiến lề lối, tác phong làm việc, đạo đức công vụ. Nhờ đó, tạo được sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, đảng viên, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực thi nhiệm vụ được giao. Hằng năm, 100% CB, CC, VC có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
 
Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND, quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CB, CC, VC ở một số lĩnh vực như: Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định; tăng cường mối quan hệ phối hợp trong giải quyết công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của tổ chức, công dân...
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ và ngăn ngừa vi phạm về văn hóa, đạo đức công vụ. Đến nay, có 35/39 sở, ban, ngành, địa phương đã cụ thể hóa các quy định về quy tắc ứng xử. Trong năm 2021, các cơ quan thanh tra đã thực hiện 30 cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy tắc ứng xử tại 61 đơn vị và chưa phát hiện có trường hợp vi phạm.
 
Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc cho biết, thời gian qua, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo CB, CC, VC nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc nói chung, cải cách hành chính nói riêng, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kiên quyết xử lý nghiêm CB, CC, VC có hành vi nhũng nhiễu, cố tình trễ hẹn, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác tại cơ quan. Thành phố kịp thời chấn chỉnh việc thực thi công vụ đối với 25 tập thể, 131 cá nhân. Trong đó, kỷ luật khiển trách 5 cá nhân, cảnh cáo và buộc thôi việc 1 cá nhân; tập trung giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tồn đọng từ các năm trước... Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác cải cách hành chính ở TP.Quảng Ngãi có sự chuyển biến tích cực. Năm 2021, TP.Quảng Ngãi xếp thứ 3 trên 13 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính.
 
Tại huyện Bình Sơn, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng đi vào nền nếp. Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Võ Văn Đồng, trước đây, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có tình trạng một số CB vắng mặt tại trụ sở trong giờ làm việc không có lý do, chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao... Hiện nay, nhìn chung đội ngũ CB, CC, VC trên địa bàn huyện chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ý thức thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC được nâng lên. 
 
Hiệu quả công việc cải thiện rõ rệt. “Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính là thước đo để huyện đánh giá hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị và CB, CC, VC hằng năm. Do đó, trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, huyện có văn bản nhắc nhở nhiều lần, nếu không thực hiện thì huyện chiếu theo quy định để xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu”, ông Võ Văn Đồng nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
.
.