Phát huy vai trò của tuổi trẻ

14:38, 28/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngai)- Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt của tuổi trẻ. Trong đó, việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn mới có nhiều điểm mới được các cấp bộ đoàn xác định và đưa vào nghị quyết tại đại hội nhiệm kỳ này. 
 
Xây dựng chương trình hành động phù hợp
 
Đến thời điểm này, các cơ sở đoàn được chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể, Huyện đoàn Trà Bồng, Tư Nghĩa,  Bình Sơn, Thành đoàn Quảng Ngãi, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mỗi đơn vị chọn một cơ sở tổ chức đại hội điểm và sẽ hoàn thành trước 15/2.
 
Đoàn Thanh niên phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đoàn Thanh niên phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết, theo hướng dẫn và chỉ đạo của Đoàn cấp trên, trong quá trình xây dựng nghị quyết, các cơ sở đoàn phải bám sát nghị quyết đảng bộ, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị để đề ra chương trình hành động cụ thể, phù hợp. Về nhân sự đại hội yêu cầu chọn bầu người trẻ, nhiệt huyết, tiêu biểu, đủ điều kiện để làm thủ lĩnh thanh niên. Điểm mới trong nhiệm kỳ này là độ tuổi tăng, nhưng số lượng thành viên ban chấp hành giảm so với nhiệm kỳ trước.
 
Cùng với tổ chức đại hội, các cấp bộ đoàn đang tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, nội dung cơ bản của đại hội; những kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội đoàn trong 5 năm qua. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò, sự đóng góp của tuổi trẻ tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Tiên phong, gương mẫu
 
Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện trọng đại của tuổi trẻ Quảng Ngãi. Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện vai trò xung kích của mình trong giai đoạn mới. Do đó, Tỉnh đoàn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là: Nâng cao tính chính trị và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện về suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa", bắt đầu từ đoàn viên và đảng viên trẻ. Cùng với đó là, phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.
 
Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng; tăng cường nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chú trọng đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, đề ra các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng và phân công của MTTQ...
 
Theo Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa, trong giai đoạn mới này, đại hội đoàn các cấp sẽ nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, cải cách hành chính; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong lao động sản xuất, hội nhập quốc tế. Cùng với đó là, đổi mới các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp", "Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc"...
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
.
.