Tăng cường định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội

21:23, 09/08/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên mạng internet.

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể là, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức; tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận xã hội trên không gian mạng, kịp thời định hướng thông tin truyền truyền. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 06-CT/TU ngày 5/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng, nhất là nắm bắt, định hướng, giải quyết các vấn đề tư tưởng trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy (thứ ba từ trái sang) thăm gia đình bà Phan Thị Thi, ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa).      Ảnh TL

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy thăm gia đình bà Phan Thị Thi, ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa).     Ảnh TL

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên mạng internet. Rà soát, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý thông tin trên mạng internet.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động theo dõi, kịp thời phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các chủ tài khoản vi phạm pháp luật về an ninh mạng; định hướng báo chí tuyên truyền và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh chú trọng công tác tập hợp hội viên, nhà báo; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của người làm báo; kịp thời định hướng dư luận; lên án, đấu tranh mạnh mẽ đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên mạng Internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật…

PV

 

 
.