Đổi mới phương thức lãnh đạo

20:10, 11/01/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn khó khăn hiện nay và những năm tiếp theo, một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh là cần đổi mới phương thức lãnh đạo, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
 
“Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của tập thể UBND tỉnh là rất cần thiết, không thay đổi chắc chắn sẽ trì trệ. Gắn trách nhiệm từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đối với lĩnh vực phụ trách. Không thể có chuyện các sở, ngành, địa phương chậm rồi phê bình, mà không thấy trách nhiệm của những người đứng đầu UBND tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh. 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện các dự án trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện các dự án trên địa bàn.
Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh, một vấn đề liên quan nữa là cải cách trong tổ chức hội họp, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết. Không thể nội dung, thẩm quyền của sở, ngành mà đẩy lên hết cho lãnh đạo tỉnh. Cái nào giải quyết trong thẩm quyền thì phải xử lý. Không thể có chuyện trình lên như vậy để “giữ mình để an toàn”.
 
Cùng quan điểm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, để thúc đẩy kinh tế, tạo sự ổn định thì trước hết các cơ quan tham mưu có trách nhiệm tham mưu đề xuất, phản biện cho lãnh đạo biết được cái đúng, cái chưa đúng để lãnh đạo quyết. Tư lệnh ngành là người trực tiếp thực hiện. Về cơ chế phối hợp giữa các sở với sở, sở với huyện cũng cần thay đổi để tăng tính kết nối.
 
Trong thời gian tới, việc giám sát kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương cũng như gắn trách nhiệm sẽ được thực hiện một cách chặt chẽ. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, tới đây, sau khi giao việc, Văn phòng UBND tỉnh phải cập nhập, theo dõi việc tổ chức thực hiện của các đơn vị và báo cáo lãnh đạo tỉnh tại các cuộc họp giao ban định kỳ đầu tuần. Đồng thời, để tránh tình trạng đổ lỗi khi công việc chậm trễ, tình trạng giao việc không hoàn thành, UBND tỉnh sẽ giao đầu mối cho một đơn vị và chỉ làm việc với đơn vị đó. Nếu cơ quan nào phối hợp thiếu trách nhiệm thì cơ quan đầu mối phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý.
 
"Việc thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức trong chỉ đạo, điều hành là để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc cũng như tạo điều kiện để cơ quan tham mưu, các tư lệnh ngành bày tỏ quan điểm để chất lượng công tác điều hành, chỉ đạo tốt hơn. Việc thay đổi cần thiết thực, hiệu quả, tránh “bình mới rượu cũ”...", Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 
 
 
.