Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

20:25, 06/11/2020 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 6.11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Hòa chủ trì Hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Tham dự hội nghị có các nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;...

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến về nội dung của dự thảo các văn kiện. Trong đó, tập trung vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII;...

Việc lấy ý kiến góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Hòa ghi nhận các ý kiến tâm huyết của đại biểu. Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để báo cáo Tỉnh ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

An Hiên

.
.