Những việc cần làm ngay

22:33, 05/11/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thắp sáng ngọn lửa của niềm tin, kỳ vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới với những bứt phá. Vì thế, ngay sau đại hội đòi hỏi phải khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đi vào cuộc sống để biến kỳ vọng thành hiện thực.
Quyết liệt hành động
 
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025, lần đầu tiên Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trình ra đại hội. Bên cạnh thảo luận Báo cáo Chính trị và các nội dung khác, đại hội còn thảo luận, góp ý đối với Chương trình hành động. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã chủ động xây dựng các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để triển khai trong suốt thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
 
Cán bộ, đảng viên xã Bình Long (Bình Sơn) theo dõi thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trên Báo Quảng Ngãi.          Ảnh: BS
Cán bộ, đảng viên xã Bình Long (Bình Sơn) theo dõi thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trên Báo Quảng Ngãi. Ảnh: BS
Đại hội đã bàn bạc, thảo luận giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới trên cơ sở tiếp thu ý kiến, cùng với tiếp thu ý kiến của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh và chính thức ban hành. Theo đó, Tỉnh ủy sẽ ban hành 6 nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 3 nghị quyết, 5 chỉ thị, 2 đề án, 3 quy định, 3 kế hoạch. Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để chỉ đạo và triển khai thực hiện 1 quy hoạch, 6 chương trình, 10 đề án và 4 kế hoạch cụ thể. Chương trình hành động xoay quanh những nhiệm vụ thường xuyên cũng như 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phát mà đại hội quyết định.
 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng: Nếu triển khai thực hiện đầy đủ và đúng theo nội dung đề ra trong Chương trình hành động thì trong 5 năm đến tỉnh ta sẽ có bước phát triển tốt. Trên tinh thần kế thừa nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước và những yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ mới, giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì chỉ đạo và triển khai thực hiện, nói rõ việc cần làm, ấn định cụ thể thời gian thực hiện, tránh tình trạng nêu chung chung như trước. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được cụ thể hóa bằng chương trình hành động nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng bộ đi vào cuộc sống.
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết thêm: Những việc cần làm ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là phải rà soát lại tất cả những công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã chỉ đạo và cho đến hôm nay vẫn đang còn triển khai thực hiện để tiếp tục bổ sung vào trong chương trình, nhiệm vụ của khóa XX. Ban hành chương trình hành động, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan để làm căn cứ triển khai thực hiện.
 
Gần dân, trọng dân và vì dân
 
Gần dân, trọng dân và vì dân là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đặc biệt quan tâm. Theo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, nội dung này tuy chỉ có 6 chữ, nhưng là cả một vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện, từ chủ trương cho đến tổ chức thực hiện cụ thể, từ công tác Đảng cho đến Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể. Trong đó, trước hết là các nội dung thuộc thẩm quyền chỉ đạo của Tỉnh ủy. Chủ trương này không chỉ thực hiện ở Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mà phải là các cấp ủy từ tỉnh cho đến cơ sở. Trong nội dung như Báo cáo Chính trị đã nêu, từ phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo phải có sự đổi mới. 
 
Mỗi cán bộ, đảng viên phải lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, lắng nghe có chọn lọc, có cầu thị để triển khai thực hiện, phù hợp với yêu cầu và điều kiện phát triển của tỉnh. Qua ý kiến của nhân dân, những nội dung gì tiếp thu được, vận dụng và thực hiện được sẽ đưa vào các quyết sách chỉ đạo của Đảng bộ. Những nội dung gì không hoặc chưa thực hiện được thì cũng phải báo cáo cho nhân dân rõ, qua nhiều kênh như tiếp xúc đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, từ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể...
 
Trong 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra cũng chỉ xoay quanh mục tiêu cao nhất là vì dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết cũng như chương trình hành động chính là thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo đời sống của người dân tốt hơn. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho hay: Trong tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới có những đồng chí có kinh nghiệm trong quá trình công tác, vừa có những đồng chí cán bộ trẻ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, nên sẽ tạo tính kế thừa, phát triển, tạo thuận lợi trong quá trình chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ.
 
Tin tưởng rằng, Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Với sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong suy nghĩ, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh có niềm tin cho bước phát triển mới, đó là bước khởi đầu quan trọng để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
PHƯƠNG LÝ
 
 
 
.
.