Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 9

08:50, 04/11/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 3.11.2020, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Cao Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo Phương án phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra (Công văn số 775-CV/MTTQ-BTT ngày 02.11.2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh); ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và kết luận như sau:
Ngày 27 - 28.10.2020, bão số 9 đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Đây là cơn bão mạnh lịch sử đã tàn phá, gây thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhà nước và người dân. Trước tình hình đó, với sự đồng cảm, chia sẻ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực hỗ trợ cho đồng bào, nhân dân Quảng Ngãi vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống, sản xuất. Những ngày qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã, đang tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra, bảo đảm sự hỗ trợ đến người dân kịp thời, chính xác, công bằng, hợp lý, tránh trùng lắp. Để việc lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:
 
1. Yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo:
 
1.1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện rà soát, xác nhận, chuẩn xác trung thực, chính xác số lượng nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và bị sập hoàn toàn do bão số 9 gây ra để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
1.2. Ủy ban nhân dân tỉnh: 
 
(1) Chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất quy ước việc xác định nhà ở bị sập hoàn toàn, nhà ở bị thiệt hại để có phương án xem xét theo khả năng nguồn lực của tỉnh và hỗ trợ của trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, bảo đảm tính chặt chẽ, công bằng, hợp lý và sự đồng thuận của người dân.
 
(2) Căn cứ các quy định, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét, cân đối nguồn kinh phí để bố trí hỗ trợ về nhà ở đối với các hộ dân bị thiệt hại sau bão số 9 theo quy định. Trường hợp các địa phương được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ về nhà ở trực tiếp đến từng hộ dân trên địa bàn thì chính quyền địa phương đó có trách nhiệm nắm thông tin và báo cáo chuẩn xác số tiền được hỗ trợ của từng nhà đến UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để báo cáo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh; trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh phối hợp chỉ đạo rà soát, tổng hợp số liệu để có phương án tiếp tục hỗ trợ khoảng chênh lệch theo quy định, bảo đảm mỗi hộ dân có nhà ở bị sập hoàn toàn được nhận đầy đủ mức hỗ trợ.
 
(3) Đối với nguồn hỗ trợ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (hỗ trợ từ tỉnh bạn, các cơ quan Trung ương): Thống nhất bổ sung vào ngân sách tỉnh để ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu cho các đơn vị, địa phương theo thứ tự ưu tiên về mức thiệt hại theo quy định để tập trung khắc phục thiệt hại ở các cơ sở giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh, xã hội cho người dân. 
 
2. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phối hợp với chính quyền địa phương phân khai nguồn gạo hỗ trợ về các địa phương, nhất là ở các huyện miền núi, bảo đảm không để tình trạng thiếu lương thực thiết yếu kéo dài. 
 
3. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn chỉ đạo công tác ứng phó bão số 9 tại Công văn số 03-CV/TU ngày 27.10.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Kết luận này. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
                BÍ THƯ
Bùi Thị Quỳnh Vân
 
.
.