Công tác xây dựng Đảng: Bài học từ thực tiễn

22:26, 16/10/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác về công tác xây dựng Đảng, đồng thời vận dụng linh hoạt vào thực tiễn ở địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
 
Nhiều năm qua, Đảng bộ phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành quả mà Đảng bộ phường đạt được bắt nguồn từ sự đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các hội, đoàn thể phối hợp tổ chức chung một hội nghị để giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và phát động thi đua trong toàn bộ hệ thống chính trị; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với những cách làm sáng tạo; tổ chức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú toàn phường để thông tin về những chủ trương quan trọng của địa phương, qua đó phát huy vai trò tiên phong của đảng viên. Bí thư Đảng ủy phường Chánh Lộ Tạ Công Ái cho hay: Đảng bộ phường luôn đoàn kết, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Các nghị quyết được xây dựng theo hướng cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. 
Cán bộ, công chức phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) chào cờ đầu tháng. ẢNH: P.LÝ
Cán bộ, công chức phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) chào cờ đầu tháng. ẢNH: P.LÝ
Theo Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành ủy Quảng Ngãi Võ Thành Vĩnh, những bài học kinh nghiệm qua các kỳ đại hội của Đảng bộ thành phố vẫn còn nguyên giá trị, đó là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng; lấy đổi mới công tác cán bộ làm then chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo; bảo đảm bộ máy trong sạch, tinh gọn; kịp thời điều động, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của các cơ quan, đơn vị và xã, phường trong tình hình mới. Tăng cường phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt và trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Nhờ đó, nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở nhận thức đúng và phát huy tốt vai trò, vị trí là hạt nhân chính trị ở cơ sở; đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm chính trị cao, tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng, bức xúc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...
 
Còn tại huyện Tư Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đăng Vinh cho hay: Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở trên địa bàn huyện đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, trọng tâm là đổi mới việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết sát hợp với tình hình, có tính khả thi cao, tạo được sự thống nhất trong các chi bộ, đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo nên hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý được nâng lên, quy tụ được đội ngũ cán bộ, tạo được sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 
Kinh nghiệm được các cấp ủy, tổ chức đảng rút ra trong nhiệm kỳ qua là, cần chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Việc làm quan trọng đầu tiên là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, trao đổi nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng việc học tập, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã làm chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.
 
Theo Phó Bí thư phụ trách Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng, việc hình thành phẩm chất chính trị, xây dựng đạo đức của CB, ĐV là cái gốc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Do đó, Huyện ủy Bình Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, tổ chức cho CB, ĐV thường xuyên học tập, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nhất là học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như tặng sổ tay đảng viên học tập và làm theo Bác; học Bác theo chủ đề hằng tháng; tăng cường đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; tặng báo Quảng Ngãi cho các đồng chí đảng viên từ 40 tuổi Đảng trở lên; xây dựng bản tin với nội dung phong phú... 
 
Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong CB, ĐV, nhất là nâng cao thái độ phục vụ người dân, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề người dân bức xúc, kiến nghị. Huyện còn triển khai có hiệu quả mô hình “Nghe dân nói, nói dân tin”, “Ngôi nhà cấp ủy”. Huyện ủy đã thành lập các tổ công tác đưa cán bộ về cơ sở thông qua Kế hoạch “Bình Sơn, hướng về cơ sở, rèn luyện cán bộ”, qua đó nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết. Nhờ tạo được niềm tin mà các chủ trương do các cấp ủy, tổ chức đảng đề ra đều được CB, ĐV và nhân dân tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, ông Võ Văn Đồng cũng thẳng thắn nhận định: “Nói như vậy không phải tất cả cán bộ đều tốt. Trong nhiệm kỳ qua, cũng có nhiều đồng chí bị xử lý kỷ luật. Vì thế, Huyện ủy luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng”...
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh vẫn là nhiệm vụ được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Những kinh nghiệm từ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua sẽ là bài học giá trị để các cấp ủy, tổ chức đảng học tập, nghiên cứu để vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
PHƯƠNG LÝ
 
 
 
.
.