Đảng bộ LĐLĐ tỉnh, Công ty CP đường Quảng Ngãi: Tổ chức đại hội đảng bộ

08:30, 16/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 13.6, Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ LĐLĐ tỉnh khóa mới ra mắt tại đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ LĐLĐ tỉnh khóa mới ra mắt tại đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã đổi mới công tác tổ chức và phương thức hoạt động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động chấp hành các quy định của pháp luật và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; lãnh đạo thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động. 
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ LĐLĐ tỉnh gồm 7 đồng chí. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Đảng bộ Công ty CP Đường Quảng Ngãi vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã thực hiện và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và tham gia với ban điều hành cùng cấp, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các hội, đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong giai đoạn 2015 - 2019, tổng doanh thu của công ty đạt gần 39.000 tỷ đồng, tăng 57% so với giai đoạn 2010 - 2014; tổng lợi nhuận trước thuế  gần 7.000 tỷ đồng; nộp ngân sách gần 4.000 tỷ đồng.
 
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty CP Đường Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng các tổ chức hội, đoàn thể và hệ thống điều hành công ty vững mạnh. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển công ty theo hướng sản xuất, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, đa thị trường; ưu tiên đầu tư những ngành nghề, lĩnh vực có thế mạnh của công ty, đảm bảo phát huy lợi thế cạnh tranh trên thị trường; phát triển doanh nghiệp bền vững, có tầm nhìn chiến lược lâu dài, ổn định; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Đường Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 18 đồng chí. Ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tái cử Bí thư Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
HƯƠNG MINH - THANH NHỊ
 
 
 
.
.