Trà Bồng: Ổn định tổ chức, bộ máy sau sáp nhập

21:55, 22/05/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau sáp nhập, huyện Trà Bồng đã sắp xếp, kiện toàn ổn định bộ máy các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời chỉ đạo không để gián đoạn các nhiệm vụ chính trị, không làm xáo trộn các hoạt động phục vụ người dân.
Sau khi Đảng bộ huyện Trà Bồng mới được thành lập, HĐND huyện đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện. Đến nay, huyện Trà Bồng đã hoàn tất việc kiện toàn bộ máy tổ chức. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự và xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Trà Bồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đang được tiến hành khẩn trương, đúng theo quy định. 
 
Cán bộ bộ phận “một cửa” huyện Trà Bồng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ bộ phận “một cửa” huyện Trà Bồng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Trà Bồng Hồ Thị Vân cho biết: Sau khi sáp nhập, huyện đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức. Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) được thực hiện gắn với việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự các chức danh thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là thời điểm rất quan trọng để cấp ủy, chính quyền xây dựng đội ngũ CBCC có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện các nhiệm vụ... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên việc sắp xếp, bố trí cán bộ nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ và nhân dân.
 
Theo Chủ tịch UBND xã Hương Trà Hồ Bảo Xuyên, sau sáp nhập, xã Hương Trà tăng cả về dân số, diện tích nên khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn. Do đó, xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBCC. Với trọng trách, nhiệm vụ được giao, CBCC của xã đã tập trung bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu sáp nhập. Xã phân công một tổ công tác tại trụ sở UBND xã Trà Nham (cũ) để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở các thôn xa trung tâm xã mới và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân 1 tuần 2 lần...
 
Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Võ Văn Rân chia sẻ: Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Việc bố trí, sắp xếp CBCC của huyện cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn và sở trường công tác của mỗi người. Qua đó phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chất lượng hoạt động của đơn vị công lập được nâng lên, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
.
.