Chi bộ Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị:

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

14:27, 04/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03) Công an tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các mặt công tác, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trên các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.
Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm 
 
Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng PX03, Thượng tá Võ Văn Mai cho biết: Chi bộ Phòng PX03 được hợp nhất từ Chi bộ Phòng Công tác Chính trị và Chi bộ Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng vào tháng 8.2018. Chi bộ Phòng PX03 đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm. Chi bộ đã chủ động tham mưu Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của đơn vị được quan tâm đúng mức, góp phần xây dựng chi bộ, đơn vị và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Năm 2016, Phòng PX15 (nay là PX03) được Tổng cục Chính trị, Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.
Năm 2016, Phòng PX15 (nay là PX03) được Tổng cục Chính trị, Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.
Trong công tác xây dựng Đảng, Phòng PX03 đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị cho CBCS. Qua đó phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh; cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025; củng cố, kiện toàn 20 cấp ủy và 6 ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc; tham mưu thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những khuyết điểm, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục nhằm  xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh...
 
Đơn vị quyết thắng
 
Trong nhiệm kỳ qua, Phòng PX03 phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị, nắm bắt, định hướng kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên; động viên CBCS ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chi bộ đã làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, hằng năm chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” trở lên, trong đó được tặng 2 Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị và 1 Cờ thi đua của Bộ Công an...
 
Phòng PX03 triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp với thực hiện phong trào  học tập, thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân"; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... Việc này đã tác động tích cực đến việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Ngoài ra, Phòng PX03 còn chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong lực lượng công an; tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy tắc ứng xử trong CAND và văn hóa công vụ.
 
Thượng tá Võ Văn Mai cho biết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Phòng PX03 thực hiện chủ đề: Phát huy dân chủ, đoàn kết, nêu gương, chủ động, sáng tạo, xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Do đó, cán bộ, đảng viên trong chi bộ sẽ không ngừng nỗ lực, học tập, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, từ đó tham mưu các chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
.
.