Tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

14:36, 02/03/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Qua khảo sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025 ở các địa phương trong tỉnh.
Chuẩn bị chu đáo 
 
Để đảm bảo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp được chu đáo, đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thường trực Tỉnh ủy, Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã trực tiếp làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy: Nghĩa Hành, Trà Bồng, Tây Trà, Ba Tơ, Đức Phổ, Tư Nghĩa.
 
Theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy, ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy và thường trực huyện ủy các huyện đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh ủy. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.   Ảnh: BÁ SƠN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh: BÁ SƠN
 
Các địa phương đã thực hiện tốt việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020  -  2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; dự kiến một số nội dung đề án, phương án nhân sự; lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở trực thuộc; lựa chọn đơn vị đại hội điểm, đại hội thí điểm...
 
"Không lơ là" nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
 
Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.  

Một số vấn đề cần lưu ý  

 
Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư cấp ủy, hoàn thành trước ngày 15.3.2020. Thường trực các huyện, thành ủy phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, trưởng các tiểu ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và công tác nhân sự đại hội chi, đảng bộ cơ sở, bảo đảm đúng quy định, đạt yêu cầu nâng cao chất lượng đảng bộ cơ sở.
 
Đối với đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban thường vụ và tiểu ban văn kiện các huyện ủy, thành ủy tập trung thời gian, trí tuệ, công sức cho việc xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ cấp huyện theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Báo cáo chính trị phải thực sự là kết tinh trí tuệ tập thể của đảng bộ và nhân dân. Việc xây dựng đề án, phương án nhân sự cấp ủy viên phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ theo quy định, cần chú trọng đến năng lực, hiệu quả công tác.
 
Quy trình thực hiện công tác nhân sự phải bảo đảm công tâm, khách quan nhằm đạt được mục tiêu chọn được cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, có phẩm chất, đạo đức tốt, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đề án, phương án nhân sự đại hội phải bảo đảm cơ cấu cấp ủy viên ở các khối, ngành, địa phương. Chọn nhân sự phù hợp nhưng phải bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định...
 
Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý trong quá trình thực hiện công tác nhân sự đại hội cần đặc biệt lưu ý nghiên cứu thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XII, Kế hoạch 125-KH/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; quy định chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; quy định bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; không giữ chức vụ quá hai nhiệm vụ; quy định về luân chuyển, điều động, thay đổi vị trí công tác; quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ... nhằm đạt được mục tiêu giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị các cấp.         
        
PHƯƠNG LÝ   
                                                                           
Sơn Tây, Sơn Tịnh bàn các nội dung quan trọng
 
Sáng 28.2, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Lê Văn Tùng đã chủ trì Hội nghị để bàn công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với thường trực đảng ủy 9 xã. Tại hội nghị, ông Lê Văn Tùng nhấn mạnh: Công tác nhân sự, quản lý cán bộ là hết sức quan trọng, nên cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh chủ quan, duy ý chí; cần thực hiện đúng quy trình 5 bước theo quy định của cấp trên và không cơ cấu vào ban thường vụ cấp ủy những đồng chí không đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực. Đại hội điểm cấp xã sẽ diễn ra trong tháng 3.2020 và kết thúc đại hội đảng bộ cấp xã trong tháng 5.2020. 
 
Cũng trong sáng 28.2, Huyện ủy Sơn Tịnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các đại biểu đã cho ý kiến về chủ đề đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó đưa ra quan điểm phát triển và lựa chọn những mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu trong  nhiệm kỳ đến...
 
T.BẢO - CÚC PHƯỢNG

 

.
.