Nghĩa Hành: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân

15:22, 01/03/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, huyện Nghĩa Hành đã tăng cường đối thoại, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.
Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Huỳnh Lòa cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Huyện ủy xây dựng lịch tiếp dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy; chỉ đạo UBND huyện xây dựng lịch tiếp dân định kỳ của chủ tịch UBND huyện niêm yết tại Phòng tiếp dân và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện.
 
Định kỳ 6 tháng, 9 tháng và hằng năm, Bí thư Huyện ủy tổ chức làm việc với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn để nhắc nhở, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị nên công tác này ngày càng đi vào nền nếp. 
 
Từ ý kiến của người dân, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nghĩa Hành được bê tông kiên cố.
Từ ý kiến của người dân, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nghĩa Hành được bê tông kiên cố.
 
Trong năm 2019, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành thực hiện 12 lượt tiếp công dân. Tham gia các buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, Thanh tra, Công an huyện và các phòng, ban liên quan. Tại các buổi tiếp, bí thư huyện ủy đã chỉ đạo giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền và đã giải quyết đạt 91% vụ việc. Bí thư đảng ủy xã, thị trấn tổ chức 56 lượt tiếp công dân và đã chỉ đạo giải quyết đạt 90% vụ việc.
 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 4 buổi đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Hành Thịnh, Hành Minh, Hành Nhân và Hành Tín Tây. Tại các buổi đối thoại, có từ 70- 200 lượt người dân tham dự, tiếp nhận 47 ý kiến phản ánh, kiến nghị. Trong đó, nhiều ý kiến, kiến nghị về vấn đề quản lý sử dụng đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, vệ sinh môi trường, về chế độ chính sách...
 
Các ý kiến, kiến nghị được Bí thư Huyện ủy lắng nghe, giải thích và chỉ đạo giải quyết. Sau đối thoại, huyện ban hành 4 thông báo kết luận để chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết. Kết quả đã giải quyết 43/47 ý kiến, đạt 91% vụ việc. Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức 35 lượt đối thoại với nhân dân các thôn, tổ dân phố và đã giải quyết 94% ý kiến, kiến nghị, phản ánh tại các buổi tiếp xúc, đối thoại.
 
Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Huỳnh Lòa cho biết thêm: Qua đối thoại giúp cấp ủy các cấp phát hiện những hạn chế, tồn tại để từng bước khắc phục, nhằm nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt khác, tạo môi trường dân chủ, cởi mở giữa cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, tạo sự đồng tình rộng rãi trong dư luận xã hội... Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững, góp phần tích cực trong việc xây dựng huyện nông thôn mới.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
.
.