Đảng ủy Công an tỉnh: Tập trung chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc

21:40, 17/03/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc diễn ra thành công theo đúng kế hoạch. 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trang cho biết: Quán triệt các văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. 
 
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Xuất, nhập cảnh (Công an tỉnh) hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Xuất, nhập cảnh (Công an tỉnh) hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu.
Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng văn kiện đại hội, đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, rút ra ưu điểm cũng như hạn chế và nguyên nhân để có hướng khắc phục; đồng thời xác định phương hướng, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ đến. Đến nay, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã được tổ giúp việc hoàn thiện dự thảo lần 1. Đảng ủy Công an tỉnh đã phân công cụ thể các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phụ trách đơn vị, địa phương để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo chặt chẽ quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các đơn vị, địa phương.
 
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Trang, về công tác nhân sự đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã bám sát quy định của cấp trên để xây dựng kế hoạch, phương hướng nhân sự và thực hiện quy trình các bước theo quy định. Theo đó, trong quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt chú trọng đến việc quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ;  đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi. Đối với việc quy hoạch cán bộ nữ, do đặc thù công tác của lực lượng vũ trang số lượng nữ ít nên tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch cấp ủy các cấp trong công an tỉnh chưa cao. Việc thực hiện đổi mới 1/3 cấp ủy khóa mới trong Đảng ủy Công an tỉnh cũng thực hiện theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương và cơ bản đảm bảo tỷ lệ theo quy định.
 
Đến nay, có 7/38 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành tổ chức đại hội và phấn đấu hoàn thành trước ngày 20.3. Đảng ủy Công an tỉnh chọn hai đơn vị tổ chức đại hội điểm, hoàn thành trong tháng 3.2020, đó là Chi bộ cơ sở Phòng Công tác đảng và công tác chính trị; Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông. Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc sẽ hoàn thành công tác đại hội trước ngày 10.6; Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8.2020.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
.
.