Xây dựng lòng tin từ chủ trương đúng

22:00, 26/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát cơ sở; tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Với phương châm “gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành đã phân công các ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách cơ sở và chỉ đạo cấp ủy các xã, thị trấn phân công cấp ủy viên cấp mình về dự, sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư. 
 
Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn về trực tiếp cơ sở làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Bình Trị.
Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn về trực tiếp cơ sở làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Bình Trị.
Thực hiện chủ trương trên, các đồng chí cấp ủy viên các cấp đã tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân.
 
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, sau gần 5 năm thực hiện chủ trương trên đã đem lại hiệu quả rõ nét, thể hiện ở “4 cái được” là được việc, được cán bộ, được tổ chức và được lòng dân".
 
Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Huỳnh Lòa cho biết: Việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên các cấp, nhất là các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy trở thành việc làm thường xuyên. Qua dự sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy viên đã sâu sát, nắm chắc hơn tình hình thực tiễn ở khu dân cư, chỉ ra những tồn tại trong sinh hoạt, giúp chi bộ nhìn nhận sát thực hơn những hạn chế. Qua đó,  từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ khâu chuẩn bị nội dung, phương thức lãnh đạo đến quyết tâm giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, bức xúc ở cơ sở, nhất là những vấn đề phức tạp chưa giải quyết như việc tranh chấp đất rừng ở xã Hành Dũng, việc đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng đập Hố Sổ ở xã Hành Đức, việc lấn chiếm đất chợ Đại An ở xã Hành Thuận... góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
 
Thực tiễn công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong những năm qua cho thấy, việc quy định và phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ là giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và cũng là yêu cầu xây dựng tổ chức đảng cũng như rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các cấp. Đây cũng là việc làm cần thiết để mỗi cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách công tác quần chúng, ý thức tôn trọng nhân dân.
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng chia sẻ: Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố, bám sát cơ sở để chỉ đạo, với phương châm "dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân". Từ đó, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt tình hình để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cơ sở...
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát cơ sở và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng để các cấp ủy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần đem lại niềm tin của nhân dân với Đảng và sự điều hành của chính quyền. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong giải quyết những khó khăn, bất cập từ cơ sở.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.